แบบทดสอบ เรื่อง เสียง

.... ตัวอย่างแบบทดสอบ ฟิสิกส์ ....( เสียง )....


1. อัตราเร็วของเสียงในอากาศนิ่งขึ้นอยู่กับข้อใด
ก. ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิด
ข. อุณหภูมิของอากาศ
ค. ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง
ง. ความเข้มของเสียง

2. ชายคนหนึ่งปล่อยก้อนหินลงในบ่อ แล้วได้ยินเสียงก้อนหินกระทบน้ำที่เวลา 3 วินาที หลังจากปล่อยก้อนหิน ถ้าวันนั้นอากาศมีอุณหภูมิ 15 องศาC จงหาความลึกของบ่อ
ก. 45 เมตร
ข. 41 เมตร
ค. 30 เมต
ง. 27 เมตร

3. บอลลูนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 20 เมตร/วินาที ขณะที่อยู่สูงจากพื้นดินระยะหนึ่งได้ส่งคลื่นสียงความถี่ 1000 เฮิรตซ์ ลงมา และได้รับสัญญาณเสียงสะท้อนกลับเมื่อเวลา 4 วินาที จงหาว่า ขณะที่ส่งคลื่นเสียง บอลลูนอยู่สูงจากพื้นดินเป็นระยะเท่าไร ถ้าความเร็วเสียง 350 เมตร/วินาที
ก. 660 เมตร
ข. 1000 เมตร
ค. 1320 เมตร
ง. 1400 เมตร

4.โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งต้องการคัดขนาดของผลไม้ในขณะกำลังไหลผ่านตามรางน้ำโดยอาศัยการสะท้อนของเสียงจากเครื่องโซนาร์โดยต้องการแยกผลไม้ที่มีขนาด
ใหญ่กว่าและเล็กกว่า 7.5 ซม. ออกจากกัน จงหาความถี่เหมาะสมของคลื่นจากโซนาร์ (ความเร็วของเสียงในน้ำ = 1500 เมตร/วินาที)
ก. 1 กิโลเฮิรตร์
ข. 2 กิโลเฮิรตร์
ค. 10 กิโลเฮิรตร์ N
ง. 20 กิโลเฮิรตร์

5. เรือลำหนึ่งวิ่งเข้าหาหน้าผาเรียบด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เมื่อเปิดหวูดขึ้นคนในเรือไ้ยินเสียหวูดสะท้อนจากหน้าผาในเวลา 2.0 วินาที ถ้าขณะนั้นความเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที ขณะเปิดหวูดเรือห่างจากหน้าผาเป็นระยะเท่าใด
ก. 340 m
ข. 350 m
ค. 360 m
ง. 5370 m

6. A และ B เป็นลำโพง 2 ตัว วางห่างกัน 2 เมตร ในที่โล่ง P เป็นผู้ฟังห่างจากA 4 เมตร และห่างจาก B 3 เมตร เสียงความถี่ต่ำสุดที่คลื่นหักล้างกันทำให้ได้ยินเสียงเบาที่สุดเป็นเท่าไร ความเร็วเสียง 340 m/s
ก. 270 Hz
ข. 230 Hz
ค. 190 Hz
ง. 170 Hz

7. ผู้ขับรถยนต์คันหนึ่งกำลังเปิดวิทยุฟังรายการจากสถานีหนึ่งอยู่ ในขณะที่รถกำลังวิ่งเข้าหาตึกใหญ่ข้างหน้าด้วยความเร็ว 1 m/s เขาสังเกตุว่า สัญญษณวิทยุ
เงียบหายไป 2 ครั้ง ในเวลา 3 วินาที ถ้าสถานีส่งวิทยุอยู่ในทิศที่ตรงไปข้างหลังรถ คลื่นวิทยุนั้นจะมีความยาวคลื่นเท่าไร
ก. 1.5 เมตร
ข. 3.0 เมตร
ค. 15 เมตร
ง. 30 เมตร

8. ในการปรับเทียบเสียงของเปียโนระดับเสียง C โดยเทียบกับส้อมเสียงความถี่ 256.0 Hz ถ้าได้ยินเสียงบีดส์ความถี่ 3.0 ครั้ง/วินาที ความถี่ที่เป็นไปได้ของเปียโนมีค่าเท่าใด
ก. 256 Hz
ข. 254.5 หรือ 257.5 Hz
ค. 253 หรือ 259 Hz
ง. 250 หรือ 262 Hz

9. นักดนตรีคนหนึ่งเล่นไวโอลิน ความถี่ 507 เฮิรตซ์ และนักดนตรีอีกคนหนึ่งเล่นกีตาร์ ความถี่ 512 เฮิรตซ์ ถ้าทั้งสองคนเล่นพร้อมกันจะเกิดปรากฎการณ
์บีตความถี่เท่าใด
ก. 2.5 Hz
ข. 5.0 Hz
ค. 10 Hz
ง. 509.5 Hz

10. ลวดสายกีต้าร์ขึงอยู่ระหว่างจุดตรึง 2 จุดห่างกัน 40 ซม. เมื่อดีดให้เสียงหลักที่ความถี่ 512 เฮิรตซ์ ความเร็วของคลื่นในสายลวดเป็นเท่าไร
ก. 204.8 m/s
ข. 256.0 m/s
ค. 409.6 m/s
ง. 512.0 m/s

11. ลวดยาว 100 ซม. ขึงหม้ตึงที่ปลายทั้งสองข้าง เมื่อดีดตรงกลางจะเกิดเสียงบีตส์ 4 ครั้งต่อวินาที กับส้อมเสียงอันหนึ่ง และเมื่อเปลี่ยนความยาวของ
ลวดเป็น 102 ซม. โดยไม่เปลี่ยนความตึง จะเกิดเสียงบีตส์ 4 ครั้งต่อวินาที กับส้อมเสียงอันเดิม จงหาความเร็วของคลื่นในเส้นลวด
ก. 204 m/s
ข. 404 m/s
ค. 408 m/s
ง. 816 m/s

12. เส้นลวดยาว 1 เมตร ถูกดึงด้วยแรงดึงขนาดหนึ่ง เมื่อดีดจะทำให้เกิดเสียงที่มีค่าความถี่มูลฐานเป็น 200 Hz ถ้าเพิ่มแรงดึงอีก 900 N จะทำให้ความถี่มูลฐานของเสียงที่เกิดจากลวดเส้นนี้เปลี่ยนไปเป็น 400 Hz อยากทราบว่ามวลของเส้นลวดนี้เท่ากับเท่าไร
ก. 1.22 กรัม
ข. 1.44 กรัม
ค. 1.66 กรัม
ง. 1.88 กรัม

13. สายกีตาร์เส้นหนึ่งตรึงที่จุด 2 จุดที่มีระยะห่าง 50 ซม. ถ้าดีดสายกีต้าร์จะให้เสียงความถี่หลัก 400 Hz จะต้องใช้นิ้วกดที่จุดซึ่งห่างจากจุดตรึงข้างหนึ่งเป็นระยะเท่าใด
จึงจะทำให้เสียงความถี่หลัก 550 Hz
ก. 6.3 cm
ข. 7.5 cm
ค. 10.0 cm
ง. 15.0 cm

14. ระดับความเข้มเสียงในโรงงานแห้งหนึ่งมีค่า 80 เดซิเบล คนงานผู้หนึ่งใส่เครื่องครอบหู ซึ่งสามารถลดระดับความเข้มลงเหลือ 60 เดซิเบล เครื่องดังกล่าว
ลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 80 %
ข. 88 %
ค. 98 %
ง. 99 %

15. เครื่องเจาะถนนเครื่องหนึ่งอยู่ห่างจากนาย ก 10 เมตร เขาวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็น 90 เดซิเบล ถ้ามีเครื่องเจาะ 3 เครื่องที่เหมือนกันทุกประการอยู่
ห่างจากเขา 10 เมตรเท่ากัน เมื่อเครื่องเจาะทั้ง 3 ทำงานพร้อมกันเขาจะวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็นเท่าใด
ก. 93 เดซิเบล
ข. 95 เดซิเบล
ค. 120 เดซิเบล
ง. 270 เดซิเบล

16. มอเตอร์ไซค์เหมือนๆกัน 3 คันแล่นมาจากปากซอย พอถึงกลางซอย คันหนึ่งจอดและดับเครื่องยนต์ นาย ค ซึ่งมีบ้านอยู่สุดซอยจะวัดความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงจากมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยกับกลางซอยได้กี่เดซิเบล
ก. 4.3 เดซิเบล
ข. 3.0 เดซิเบล
ค. 2.3 เดซิเบล
ง. 1.2 เดซิเบล

17. วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด เมื่อเล่นพร้อมกันแต่เราสามารถแยกไว้ได้ว่า เสียงใดเป็นเสียงไวโอลิน เสียงใดเป็นเสียงขลุ่ย เสียงใดเป็นเสียงเปียโน เนื่องจากเสียงดนตรีแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะตามข้อใดที่ต่างกัน
ก. ระดับเสียง
ข. ระดับความเข้มเสียง
ค. ความถี่เสียง
ง. คุณภาพเสียง

18. รถพยาบาลแล่นด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตร/วินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นกี่เซนติเมตร
ก. 76
ข. 81
ค. 87
ง. 94

19. แหล่งเสียง A และ B ที่เป็นจุดมีกำลังเสียง 10 และ 40 วัตต์ ตามลำดับ เอกแหล่งเสียงมาทดลองวัดระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่างจาก B 2 เมตร ต่างจากระดับความเข้มเสียงที่ระยะห่าง A 1 เมตร เท่ากับกี่เดซิเบล
ก. 0
ข. 4
ค. 10
ง. 16

20. ต่ำแหน่ง A และ B อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมีกำลังที่เป็นระยะทางไม่เท่ากันถ้าความเข้มของเสียงที่ต่ำแหน่ง A เป็น 1000 เท่าของความเข้มเสียงที่ต่ำแหน่ง B จงหาความแตกต่างของระดับความเข้มเสียงระหว่างต่ำแหน่งทั้งสอง
ก. 10 เดซิเบล
ข. 20 เดซิเบล
ค. 30 เดซิเบล
ง. 40 เดซิเบล

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

w@-@ กล่าวว่า...

เฉลยละคับ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search