วิธีป้องกันฟ้าผ่า

วิธีป้องกันฟ้าผ่า

การป้องกันฟ้าผ่า หมายถึง การป้องกันมิให้เกิดอันตรายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า ซึ่ง เป็นผลมาจากความร้อน แรงกล และ ผลของไฟฟ้าฟ้าผ่ามักก่อให้เกิดความเสียหาย และ เป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ถ้าหากไม่มีการป้องกันหรือกระทำการป้องกันไม่ถูกวิธี

การป้องกันฟ้าผ่าอาคารและสิ่งก่อสร้างสูงเด่น

สิ่งก่อสร้างในที่โล่งหรือสูงเด่นกว่าสิ่งอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันมักเป็นเป้าหมาย อย่างดี เมื่อตัดสินใจที่จะทำการป้องกันก่อนลงมือสร้าง การป้องกันอันตรายที่เกิดจากฟ้าผ่า มิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้าง วิธีที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จักในปัจจุบัน คือ วิธีของฟาราเดย์ ส่วนประกอบของระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบฟาราเดย์

1) สายอากาศล่อฟ้า(Air termfinal)
2) สายนำลงดิน(Down conductor) 3)รากสายดิน(Earth electrode)

การป้องกันฟ้าผ่าคนและสัตว์

มี 2 แบบคือถูกลำฟ้าผ่าโดยตรงเมื่อคนหรือสัตว์อยู่ในที่โล่งแจ้งเป็น จุดเด่น หรือมา จากสปาร์คด้านข้างโดยที่ฟ้าผ่าลงต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้าง การป้องกันโดยอย่าอยู่ในที่โล่งขณะฝน ฟ้าคะนอง การพายเรือ หรืว่ายน้ำควรหลีกเลี่ยงการหลบฝนใต้ต้นไม้คสรห่างากต้นไม้ประมาณ 2 - 3 เมตร ทำตัวให้เตี้ยหรือติดพื้น หรือนอนทำตัวให้อยู่ในแนวรัศมีของต้นไม้ การหลบ หรือ หมที่กำบัง ขณะฝนฟ้าคะนอง ควรเลือกในที่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า

ที่มา http://www.kmitl.ac.th/power/exhibit/light/light.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search