แบบทดสอบพลังงาน

พลังงาน
1.กรณีลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งขณะไปไกลสุดทางด้านข้างพลังงานข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
ก.ความร้อน
ข.พลังงานศักย์
ค.พลังงานกล
ง.พลังงานจลน์
2.พลังงานใดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ
ก.พลังงานกล
ข.พลังงานเคมี
ค.พลังงานความร้อน
ง.พลังงานนิวเคลียร์
3.พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สำคัญที่สุดคือ
ก.ดวงอาทิตย์
ข.น้ำ
ค.ลม
ง.นิวเคลียร์
4.พลังงานมีหน่วยเป็น
ก.นิวตัน
ข.นิวตัน.เมตร
ค.นิวตัน.วินาที
ง.กิโลกรัม.เมตร/วินาที2
5.แหล่งกำเนิดพลังงานที่นำกลับมาหมุนเวียนได้อีกคือ
ก.น้ำ
ข.น้ำมันดิบ
ค.ถ่านหิน
ง.นิวเคลียร์

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยหรอค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่าจะมีวิธีทำน่ะค่ะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search