ปรากฏการณ์ของเสียง

ข้อที่ 1)
สิ่งที่ช่วยแยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงได้คือ

คุณภาพของเสียง
ความเข้มของเสียง
ระดับของเสียง
ระดับความเข้มของเสียง

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
นักดนตรีคนหนึ่งเล่นไวโอลิน ความถี่ 504 เฮิรตซ์ นักดนตรีอีกคนเล่นกีตาร์พร้อมกัน เกิดบีตส์ 5 เฮิรตซ์ แสดงว่า นักดนตรีเล่นกีตาร์ที่ความถี่กี่เฮิรตซ์

499
509
ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.
ผิดทั้งข้อ ก.และข.

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ในการทดลองการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ ผลปรากฏว่าตำแหน่งที่ได้ยินเสียงดังที่สุด ครั้งแรกอยู่ห่างจากปากหลอดกี่เท่าของความยาวคลื่น

1.25
0.75
0.50
0.25

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
ถ้าขณะนั้นอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที จงหาความยาวที่น้อยที่สุดของกล่องเสียงที่ทำให้เกิดความถี่เสียง จากจากการสั่นของซ้อมเสียงด้วยความถี่ที่ติดตั้งบนกล่องเสียงด้วยความถี่ 200 เฮิรตซ์

37.5
42.5
47.5
52.5

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูก

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ผู้ฟังเสียงจะได้ยินเสียงที่มีความเข้มเสียงต่างไปจากเดิม
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ แหล่งกำเนิดเสียงจะให้เสียงที่มีระดับเสียงเท่าเดิม
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ผู้ฟังเสียงจะได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงคงเดิม
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ผู้ฟังเสียงจะได้ยินเสียงที่มีความถี่เท่าเดิม

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 6)
เครื่องบินลำหนึ่งทำให้เกิดคลื่นกระแทกในลักษณะรูปกรวยเป็นมุมยอด 38 องศา ต่อมาเปลี่ยนเป็น 29 , 35 และ 42 องศา ตามลำดับ อยากทราบว่าความเร็วของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงตามข้อใดเมื่อเทียบกับตอนแรก

ช้า - ช้า - ช้า
ช้า - ช้า - เร็ว
ช้า - เร็ว - เร็ว
เร็ว - เร็ว - ช้า

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 7)
รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 26 เมตรต่อวินาที เกิดเสียงของไซเรนหน้ารถพยาบาลที่มีความยาวคลื่น 81 เซนติเมตร เมื่ออัตราเร็วเสียงไซไซเรนอากาศขณะนั้นเป็น 350 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าเสียงไซเรนของรถพยาบาลมีความถี่กี่เฮิรตซ์

700
600
500
400

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 8)
รถดับเพลิงคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 40เมตรต่อวินาที เปิดหวอด้วยความถี่ 500 เฮิรตซ์ ผู้ฟังกำลังขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว 22 เมตรต่อวินาที เขาจะ
ได้ยินเสียงหวอด้วยความถี่กี่เฮิรตซ์ ถ้าเขาขี่รถจักรยานยนต์นำหน้ารถดับเพลิง กำหนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 340 เมตรต่อ

330
430
530
630

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 9)
ถ้าต้องการให้เครื่องบินมีอัตราเร็วเป็นสองเท่าของอัตราเร็วเสียง หน้าคลื่นกระแทกที่เกิดจากเครื่องบินลำนี้ จะต้องทำมุมกันกี่องศา
15
30
45
60--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 10)
10. อัตราเร็วของเรือลำหนึ่งเป็น 16 เมตรต่อวินาที โดยหน้าคลื่นทำมุม 30 องศา กับแนวการเคลื่อนที่ของเรือ อยากทราบว่าอัตราเร็วของคลื่นน้ำ เป็นกี่เมตรต่อวินาที
12
10
8
8

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search