ข้อสอบพร้อมเฉลยแบบเฉลยละเอียด วิชาฟิสิกส์

ข้อสอบปีการศึกษา 2549 ครับท่าน
- -- - - - - - ข้อสอบ - -- - - - - -
ภาษาไทย http://www.niets.or.th/pdf/onet49/onet_01.pdf

สังคม http://www.niets.or.th/pdf/onet49/onet_02.pdf

ภาษาอังกฤษ http://www.niets.or.th/pdf/onet49/onet_03.pdf


คณิตศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/onet49/onet_.04.pdf


วิทยาศาสตร์ http://www.niets.or.th/pdf/onet49/onet_05.pdf- -- - - - - - เฉลย - -- - - - - -
ภาษาไทย http://school.eduzones.com/Upload/content_images/c20072903202710.jpg


สังคม http://school.eduzones.com/Upload/content_images/c20072903203910.jpg


ภาษาอังกฤษ http://school.eduzones.com/Upload/content_images/c20072903203019.jpg


คณิตศาสตร์ http://school.eduzones.com/Upload/content_images/c20072903204136.jpg


วิทยาศาสตร์ http://school.eduzones.com/Upload/content_images/c20072903203327.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search