ข้อสอบเยียวยาครู คศ.3

ข้อสอบเยียวยาครู คศ.3


ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ

 ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบเยียววิชาภาษาไทย  ข้อสอบเยียววิชาสังคม
ข้อสอบเยียววิชาสุขศึกษา พลศึกษา ข้อสอบเยียววิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบเยียววิชาปฐมวัย
ข้อสอบเยียววิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบเยียววิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบเยียววิชา...ผลงานของนายภูมิ
ไม่รู้ว่าจะเป็นผลงานที่ดี หรือว่าไม่ดีกันหนอ
แต่ขอบอกว่า ไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com
http://sites.google.com/site/naewkhxsxbkhruchanaykarphises/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื้อหาฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม งานเขียน นวนิยาย นิยายรัก
http://my.dek-d.com/pallnarak
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ มากมายเหลือเกิน
ผมไม่ขอเอาลงดีกว่า

สุดท้าย ท้ายที่สุดเป็นผลงานของกระผมเองขอรับ
เพื่ออะไร : เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่มหาชนชาวสยามสิ้นกาลนานเทอญ
ปล. ตอนนี้กำลังทำเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วย
แล้วจะบอกอีกทีนะครับ
phoom_physics@hotmail.com 
0844714186
ภูมิ

ข้อสอบเยียวยาครู คศ.3

ข้อสอบเยียวยาครู คศ.3


ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ

 ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบเยียววิชาภาษาไทย  ข้อสอบเยียววิชาสังคม
ข้อสอบเยียววิชาสุขศึกษา พลศึกษา ข้อสอบเยียววิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบเยียววิชาปฐมวัย
ข้อสอบเยียววิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบเยียววิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ข้อสอบเยียววิชา...ผลงานของนายภูมิ
ไม่รู้ว่าจะเป็นผลงานที่ดี หรือว่าไม่ดีกันหนอ
แต่ขอบอกว่า ไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com
http://sites.google.com/site/naewkhxsxbkhruchanaykarphises/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื้อหาฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวรรณกรรม งานเขียน นวนิยาย นิยายรัก
http://my.dek-d.com/pallnarak
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ มากมายเหลือเกิน
ผมไม่ขอเอาลงดีกว่า

สุดท้าย ท้ายที่สุดเป็นผลงานของกระผมเองขอรับ
เพื่ออะไร : เพื่อประโยชน์ และความสุข แก่มหาชนชาวสยามสิ้นกาลนานเทอญ
ปล. ตอนนี้กำลังทำเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วย
แล้วจะบอกอีกทีนะครับ
phoom_physics@hotmail.com 
0844714186
ภูมิ

แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ (ไม่รู้ดีหรือเปล่าที่ลงแบบนี้)

แนวข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ (ไม่รู้ดีหรือเปล่าที่ลงแบบนี้)
แต่ก็อยากช่วยจริงๆ (เน็ต+ค่าไฟมันไม่ฟรีนะสิ..เฮื้อ)
ข้อสอบเยียวยาตามสาขาวิชาเอกต่างๆ

จากคณะครูที่ติดต่อขอรับแนวข้อสอบ ปรากฏว่าสอบผ่าน ร้อยละ 70%


ปฐมวัย ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
สนใจ 400 บาท (1วิชา)
โอนเงินมาที่
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ภูมิภัทร
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3160178447

ขอความอนุเคราะห์ หาเงินเพื่อจัดทำเว็บไซต์สำหรับครู ครู ทั้งหลายที่อยากจะเลื่อนวิทยฐานะ
ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ

หมายเหตุ : (เฉพาะ) ครูท่านใดที่บริจาคเป็นอันเรียบร้อย ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เมลได้นะครับ

แล้วก็เมลมาบอกด้วยนะครับว่าโอนเงินมาวันที่เท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ อย่างละเอียด พร้อมกับบอก

อีเมลของท่าน ทางทีมงานจะส่งข้อสอบไปให้ท่านภายใน 2 วันpooh_physics@hotmail.com

โทรศัพท์ 084-4714186

ขอสาย "ครูถั่วพู"ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการที่จะเสียเงิน

ให้ท่านค้นหาเอาเอง นะครับผม งานนี้ไม่ได้บังคับอะไรใดใดทั้งสิ้น


หมายเหตุ :
1.ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบในส่วนของคำถามและคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่
2.หากข้อสอบที่ส่งไปไม่ถูกใจ ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
3.แนวข้อสอบที่ได้มา ได้มาจากการค้นคว้ารวบรวมจากหลายๆแห่ง รวมเป็นหนึ่งเดียว หากผิดพลาดทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับครูชำนาญการพิเศษ

http://oopps.bloggang.com

http://sobkroo.blogspot.com

http://sites.google.com/site/naewkhxsxbkhruchanaykarphises/

เรื่องการกำเนิดดิน

- ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination)
- ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน
- ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)
- ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)
- ความรู้ เรื่องอาหาร (Food)
- ความรู้ เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของดิน
- ความรู้ เรื่อง ดาว
- ความรู้ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว
- ความรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด
- ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

Free TextEditor

วิทยาศาตร์3

- ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination)
- ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน
- ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)
- ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)
- ความรู้ เรื่องอาหาร (Food)
- ความรู้ เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของดิน
- ความรู้ เรื่อง ดาว
- ความรู้ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว
- ความรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด
- ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

Free TextEditor

คลังข้อสอบธรรมศึกษา


ธรรมศึกษาชั้นตรี
 

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธประวัติ

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม


 
 

ธรรมศึกษาชั้นโท
 

วิชาธรรมะ

วิชาอนุพุทธประวัติ

วิชาอุโบสถศีล
   
 
 

ธรรมศึกษาชั้นเอก
 

วิชาธรรมะ

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ

วิชากรรมบถ
   
 

ขอขอบคุณ อ.วีรยุทธ เชื้อชม ผู้ประสานงานแบบทดสอบชุดนี้

Free TextEditor

สูตรลดความอ้วน( พระเทพรัตนราชสุดาฯ)

สูตรลดความอ้วน( พระเทพรัตนราชสุดาฯ)


วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

น้ำผลไม้คั้น หรือ โยเกิร์ต 1 ถ้วย

ไข่ต้ม 2 ฟอง

สลัดผัก

2

น้ำผลไม้คั้น หรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย

ไข่ต้ม 2 ฟอง

โยเกิร์ต 1 ถ้วย

3

กาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย
หรือโยเกิร์ต 1ถ้วย

เกาเหลาลูกชิ้น 1 ชาม (เนื้อ, หมู)

สับปะรด 1 ชิ้น

4

น้ำผลไม้คั้น หรือ กาแฟและขนมปัง 1 แผ่น

สลัดผักและไก่ย่าง 1 ชิ้น

โยเกิร์ต 1 ถ้วย

5

น้ำผลไม้คั้นหรือ กาแฟไม่ใส่น้ำตาล 1 ถ้วย

ส้มตำและไก่ย่าง 1 ชิ้น

ส้มตำและไก่ย่าง 1 ชิ้น

6

น้ำผลไม้คั้น หรือ กาแฟไม่ใส่น้ำตาล
1 ถ้วย                         

ปลานึ่ง หรือ ปลาเผาไม่จำกัด

นมสด 1 แก้ว

7

ข้าว 1 ทัพพี และเนื้อ 1 ชิ้น หรือไข่ต้ม
1ฟอง

- เกาเหลาลูกชิ้น 1 ชาม (เนื้อ, หมู)

สับปะรด 1 ชิ้น

 
สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 1)
 


วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

ชา กาแฟ น้ำส้ม ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง ผักต้ม ผลไม้ น้ำเปล่า

ชา กาแฟ น้ำส้ม ปลานึ่ง ผักต้ม ขนมปังปิ้ง น้ำเปล่า

ผักต้มต่าง ๆ เนื้อย่างหรือนึ่ง น้ำส้ม น้ำเปล่า

2

น้ำส้ม นมสด ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง ผลไม้ น้ำเปล่าเยอะ ๆ

น้ำส้ม ขนมปังกรอบ ผักสดจิ้มน้ำจิ้ม ผลไม้ยำผักต่าง ๆ

น้ำส้ม เนื้อปลานึ่ง ผลไม้ นมสด

3

น้ำส้ม นมสดแก้วเล็ก ขนมปังปิ้ง ผลไม้ โยเกริ์ต

น้ำส้ม ขนมปัง ไข่ต้ม ผักต้มหรือยำผัก ส้มตำ ปลานึ่งเนื้อนึ่ง ผักต้ม

น้ำส้ม น้ำเปล่า ผลไม้ นมสด

สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 2)
 


วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ส้มโอ 1/2 ผล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ถั่วเหลืองในซอสมะเขือเทศ

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ปลาทูน่า 4 ออนซ์ ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น

แฮม 2 แผ่น ถั่วฝักยาวต้ม 4 ออนซ์ (ประมาณ 115 กรัม) ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ บีทรูทต้ม 4 ออนซ์

2

หรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง กล้วยหอม 1/2 ผล

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล แคร๊กเกอร์ (แบบเค็ม) 5 แผ่น Coltage Cheese (คล้ายโยเกิร์ต) ของโฟร์โมสต์ 120 กรัม

แฮม 2 แผ่น บร็อคคอลรี่ต้ม 4 ออนซ์ แครอทต้ม 4 ออนซ์ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ กล้วยหอม 1/2 ผล

3

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล แคร๊กเกอร์ (แบบเค็ม) 5 แผ่น Cheddar Cheese 1 แผ่น แอ๊ปเปิ้ล 1 ผล

: ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ฟอง

ปลาทูน่า 4 ออนซ์ บีทรูทต้ม 4 ออนซ์ ไอศกรีมวนิลา 4 ออนซ์ ดอกกระหล่ำต้ม 4 ออนซ์ แคนตาลูป 1/2 ผล

หมายเหตุ
2. แคร๊กเกอร์ต้องเป็นรสเค็ม
3. ปลาทูน่าและถั่วฝักยาวอาจแช่แข็งได้
• ขนมปัง ให้ปิ้งจนแห้ง ไม่ทาอะไรเลย
• เนื้อ – ต้องไม่ติดมัน นึ่งหรือย่างเท่านั้น
• ผัก – จะต้มจิ้มน้ำจิ้ม หรือยำก็ได้ เช่น แครอท ดอกผักกาด
• ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ หรือ ดื่มน้ำส้ม
• โยเกิร์ต ทานครั้งละถ้วยเล็ก ๆ ต่อวัน
• ผลไม้ เช่น ส้ม สับปะรด แคนตาลูป แอปเปิ้ล กล้วย
• เครื่องดื่มต้องไม่ใส่น้ำตาล(4 ออนซ์ = 100 กรัม = 1 ขีด)
 
สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 3) สูตรลดความอ้วน 9 กิโลกรัม ภายใน 2 อาทิตย์
 


วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล

ไข่ต้มสองลูก+ผักต้ม

สเต็กกับสลัดผักน้ำใส และผลไม้

2

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 1 แผ่น

สเต็กหรือเนื้อหมู เนื้อวัวย่างก็ได้+สลัดผักเขียวและผลไม้

แฮมแผ่นต้มปริมาณเท่าไรก็ได้ตามใจ

3

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 2 แผ่น

ไข่ต้ม 2ฟอง+สลัด+แครอท

แฮมแผ่นต้มปริมาณเท่าไรก็ได้ตามใจ

4

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล+ขนมปังโฮลวีตปิ้ง 1 แผ่น

ไข่ต้ม 1 ฟองกับแครอทต้ม

ผลไม้และโยเกริ์ตรสธรรมชาติ

5

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล

ปลาเผาหรือปลาย่างกับผักต้ม

สเต็กหรือเนื้อย่างไม่ติดมัน+สลัดผักสดน้ำใส

6

ชาหรือกาแฟไม่ใส่น้าตาล

ไก่ย่างไม่ติดหนัง

ไข่ต้มสองฟองและแครอทต้ม

7

กาแฟหรือชาบีบมะนาว ไม่ใส่น้ำตาล

ผลไม้อะไรก้ได้ในปริมาณที่ต้องการ

อะไรก็ได้ทุกอย่างที่อยากทานไม่จำกัดปริมาณ

สูตรนี้มาจากหนังสือ looking goodของคุณภัทรียา ณ นคร

ผู้เขียนบอกว่า เมื่อทานครบทั้ง 7 วันก็ให้เริ่มวันที่ 8 โดยย้อนกลับไปใหม่ ถ้าทำได้ตามสูตรเป๊ะ โดยไม่ดื่มน้ำอัดลม+แอลกอฮอลล์ จะลดความอ้วนได้
9 กก.ใน 2 อาทิตย์ โดยไม่เกิดปฏิกิริยาโยโย่ ซึ่งพอหยุดแล้วอ้วนขึ้นมากกว่าเก่าสูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 4) สูตรนี้เอามาจากโต๊ะจตุจักร
 


วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

กาแฟ หรือ ชา ไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียม 1 ถ้วยขนมปังปิ้ง 1 แผ่น (โฮลวีทได้ก็จะดีมาก)ถั่ว baked bean 120 กรัม (ถั่วในซอสมะเขือเทศ)ส้ม 1 ลูก

กาแฟ หรือชา 1 ถ้วย ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น   ปลาทูน่า 120 กรัม


ถั่วฝักยาวต้ม 120 กรัม
บีทรูท หรือ แครอท ต้ม 120 กรัม
แฮมไก่ 2 แผ่น (หมูไม่ได้)
ไอศกรีม วานิลา 1 ถ้วยเล็ก

2

กาแฟหรือ ชา 1 ถ้วย    ขนมปังปิ้ง 1 แผ่นไข่ต้ม 1 ฟอง   กล้วยหอม 1/2 ผล

แครกเกอร์แบบเค็ม 5 แผ่น   ชีส low fat 1 แผ่น (อาจเปลี่ยนเป็น โยเกิร์ตรสธรรมชาต)

บล๊อคโครี่ กับแครอท ต้ม อย่างละ 120 กรัมแฮมไก่ 2 แผ่น    กล้วยหอม 1/2 ผล ไอศกรีม วานิลา 1 ถ้วยเล็ก

3

กาแฟหรือ ชา 1 ถ้วย    แครกเกอร์ เค็ม 5 แผ่นชีส low fat 1 แผ่น    แอ๊ปเปิ้ล 1 ผล

กาแฟหรือชา 1 ถ้วย   ขนมปังปิ้ง 1 แผ่น ไข่ต้ม 1 ลูก

ดอกกะหล่ำต้ม กับ แครอท อย่างละ 120 กรัมทูน่า 120 กรัม   แตงไทย หรือ แคนตาลูป 1 ชิ้นไอศกรีมวานิลา 1 ถ้วยเล็ก


จบแล้ว สำหรับสูตร 3 วัน เห็นเพื่อนๆ ลดได้คนละ 2-3 กก. ขอให้โชคดีนะจ๊ะ อย่าลืมออกกำลังกาย
 
สูตรลดความอ้วน( สูตรที่ 5) 
สูตรนี้ถ้าปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่โกงตัวเอง รับรองว่าจะลดน้ำหนักได้สัปดาห์ละ 5 กิโลกรัมโดย 3 วันแรกลด
ได้ถึง 3 กิโลกรัม
ข้อห้าม งดเหล้า ไวน์ น้ำหวาน น้ำอัดลมทุกชนิด ชา กาแฟ ได้นิดหน่อย แต่ห้ามใส่น้ำตาลห้ามรับประทานถั่ว ,
ข้าวโพด ทุกชนิด


วันที่

รายการอาหาร

1

รับประทานผลไม้ทุกมื้อ โดยเฉพาะ แตงทุกชนิด เพราะมีแคลอรีต่ำ (ยกเว้นแตงกวา) ไม่มีแป้ง น้ำตาล (ส่วนอย่างอื่นงดหมด)

2

จะเป็นผักทุกชนิด เช่น สลัดผัก มันฝรั่งนึ่งหรือเผา 1 หัว ใส่เนยก้อนเล็กๆเกลือ พริกไทย ซอสมะเขือเทศเพิ่มรสชาติ หรือจะดัดแปลงเป็นอาหารไทย เช่น เห็ดผัดกับน้ำพริกแกง,น้ำพริกเผา ช่วยให้ไม่เบื่ออาหาร
(ที่สำคัญอย่างอื่นต้องงดเช่นเดียวกัน)

3

ผักและผลไม้ ผสมกันรับประทานได้ทั้งวัน

4

กล้วยหอม 3 ใบ แบ่งรับประทานมื้อละ 1 ใบ ตามด้วยนมพร่องไขมัน มื้อละ 1 แก้ว

5

สามารถทานเนื้อสัตว์ได้ 10-20 กรัม (ประมาณชิ้นหรือสองชิ้นเล็กๆนั่นแหละ) ทานกับมะเขือเทศ 6 ลูก โดยน้ำไปอบ หรือย่าง แล้วลอกเปลือกออก แบ่งรับประทานเป็น 2-3 มื้อก็จะดี

6

รับประทานได้ทั้งเนื้อปลา ไก่ เนื้อ ทั้ง 3 มื้อ แค่พออิ่ม โดยรับประทานกับสลัดผัก

7

สุดท้ายแล้ว ให้เป็นข้าวซ้อมมือ กับผัก (ไม่มีเนื้อสัตว์) แนะนำให้นำข้าวไปคลุก น้ำปลา หรือผัดกับน้ำพริกเผา ผัดร้อนๆ โดยใส่ผักลงไปด้วยก็ได้ โดยไม่มีเนื้อสัตว์

 
เมื่อครบ 7 วัน ก็หมุน เมนูไปรับประทานเหมือนวันแรก ทำเช่นนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจะเสริมด้วยซุปที่รับประทานได้ทุกวัน (ยกเว้นวันแรก)
ซุปสูตรลดความอ้วน
ประกอบด้วย    เซลอรี 1 ต้น    กะหล่ำปลี    หอมหัวใหญ่ 6 หัว     พริกยักษ์ 1 เม็ด    มะเขือเทศ 4 ลูก   หั่นใส่รวมกัน ใส่น้ำพอท่วมผัก
เติมพริกไทย เกลือ ซอสพริก เพื่อเพิ่มรสชาติ ต้มจนเปื่อย
 
หรือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://gotoknow.org/blog/health2you/84146
ขอให้หุ่นดี ๆ กันทุกคนนะค่ะ (ด้วยรัก.....ครูเอื้องค่ะ)

ShareThis

Free TextEditor

รวมข้อสอบฟิสิกส์

- แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน
- แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด
- แบบทดสอบ เรื่องอาหาร


- แบบทดสอบ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดและวัฎจักรของหิน
- แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดและสมบัติของแร่
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ รื่อง การแยกสาร ตอนที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยด์ ตอนที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง สารและสมบัติของสาร

แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)
แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)

- แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3
- แบบทดสอบ เรื่องสารเนื้อเดียว การแยกสารเนื้อเดียว
- แบบทดสอบ เรื่องการทดสอบกรด-เบส
- แบบทดสอบ เรื่องการลำเลียงอาหารของพืช
- แบบทดสอบ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่อง สารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อเดียว
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ

- แบบทดสอบ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
- แบบทดสอบ เรื่องระบบย่อยอาหาร
- แบบทดสอบ เรื่องระบบหายใจ
- แบบทดสอบ เรื่องระบบสืบพันธ์
- แบบทดสอบ เรื่องระบบโครงกระดูก
- ความรู้ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
- ความรู้ เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
- แบบทดสอบ เรื่อง ความเร่ง
- แบบทดสอบ เรื่อง น้ำหนัก
- แบบทดสอบ เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงลัพธ์

- แบบทดสอบ เรื่องการแทรกสอด
- แบบทดสอบ เรื่องการเลี้ยวเบน
- แบบทดสอบ เรื่องการหักเหของคลื่น
- แบบทดสอบ เรื่องคลื่น
- แบบทดสอบ เรื่องแสง
- แบบทดสอบ เรื่อง พลังงาน
- แบบทดสอบ เรื่อง สมดุลกล
- แบบทดสอบ เรื่อง งาน

- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 1
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 4
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 5
- แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 1
- แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 3
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 1
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 2
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 3
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 4
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 5

- แบบทดสอบ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
- แบบทดสอบ เรื่องกล้องจุลทรรศน์
- แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารแบบใช้ออกซิเจน
- แบบทดสอบ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2

- แบบทดสอบ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
- แบบทดสอบ เรื่องอุตสาหกรรม
- แบบทดสอบ เรื่องดิน
- แบบทดสอบ เรื่องแร่
- แบบทดสอบ เรื่องน้ำ
-- แบบทดสอบ เรื่อง นุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
- แบบทดสอบ เรื่อง ประชากรมนุษย์
- แบบทดสอบ เรื่อง กรด -เบส
- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย

- แบบทดสอบ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์
- แบบทดสอบ เรื่อง ความร้อน
- แบบทดสอบ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง
- แบบทดสอบ เรื่อง แสง

- แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส
- แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน
- แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด
- แบบทดสอบ เรื่องอาหาร

- แบบทดสอบ เรื่อง เกลือแร่
- แบบทดสอบ เรื่อง ไขมัน
- แบบทดสอบ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
- แบบทดสอบ เรื่อง วิตามิน

- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 3
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 3
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 5

- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นอยู่ในแนวระดับ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุแนววงกลมในระนาบดิ่ง
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่บนทางโค้ง

- แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีทางการเกษตร
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

Free TextEditor

ข้อสอบสังคม ม.5

1. โครงสร้างที่อยู่นอกสุดของโลกเรียกว่าอะไร
ก. ชั้นเปลือกโลก ข. ชั้นเนื้อโลก ค. ชั้นแก่นโลก ง. ชั้นนอกโลก
2. จังหวัดใดในประเทศไทยที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเฉลี่ยต่อปี
ก. ระนอง พังงา ข. ตราด จันทบุรี ค. ตาก กาญจนบุรี ง. เชียงใหม่ เชียงราย
3. ภาคใดของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุด
ก. ภาคใต้ ข. ภาคเหนือ ค. ภาคตะวันตก ง. ภาคตะวันออก
4. จังหวัดใดในประเทศไทยที่บ่งบอกถึงหลักฐานของการกำเนิดภูเขาไฟ
ก. บุรีรัมย์ ข. ศรีษะเกศ ค. นครราชสีมา ง. อุบลราชธานี
5. การกระทำใดเป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลก
ก. การฉีดยาปราบศัตรูพืช ข. การก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
ค.การตัดไม้ทำลายป่า ง. การใช้ก๊าซหุงต้มอาหาร
6. แบบจำลองที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของประเทศ และสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนผิวโลกคือสิ่งใด
ก. กราฟ ข. แผนที่ ค. แผนผัง ง. ลูกโลก
7. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนคือข้อใด
ก. รูปแทน ข. รูปลักษณะ ค. สัญลักษณ์ ง. ตราสัญลักษณ์
8. ระยะทาง 1 หน่วยในแผนที่เท่ากับระยะทาง 50,000 หน่วยบนพื้นโลกเขียนเป็นมาตราส่วนตัวเลขในแผนที่อย่างไร
ก. 1 : 50,000 ข. 1 / 50,000 ค. 1 = 50,000 ง. 50,000/1
9. ประเทศไทยเริ่มทำแผนที่แบบชาวตะวันตกขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2512 ข. พ.ศ. 2514 ค. พ.ศ. 2516 ง. พ.ศ. 2518
10. ข้อใด ไม่ เกี่ยวกับชนิดของแผนที่ที่แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน
ก. แผนที่ภูมิประเทศ ข. แผนที่ภูมิภาค ค. แผนที่เฉพาะเรื่อง ง. แผนที่เล่ม
11. ข้อใดจัดจัดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ก. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ข. วิทยุ โทรทัศน์ ค. จานดาวเทียม ง. แผนที่ เข็มทิศ
12. เมื่อต้องการหาตำแหน่งที่ตั้งของทวีปและประเทศต่าง ๆ ควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใด
ก. แผนผัง ข. แผนที่ ค. เข็มทิศ ง. ลูกโลก
13. ประเทศไทยได้ทดลองทำแผนที่ด้วยการถ่ายภาพทางอากาศเป็นครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก. สุรินทร์ ข. อยุธยา ค. นครนายก ง. สมุทรปราการ
14. การถ่ายภาพจากดาวเทียมเกิดจากการดำเนินการตามกระบวนการในข้อใด
ก. เทคโนโลยี ข. อินฟราเรด ค. รีโมทเซนซิง ง. คอมพิวเตอร์
15. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก. ระบบฮาร์แวร์ ข. ระบบซอฟต์แวร์ ค. ระบบข้อมูล ง. ระบบเทคโนโลยี
16. สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือก่อให้เกิดอันตรายได้
เรียกว่าอะไร
ก. เหตุการณ์ ข. สถานการณ์ ค. วิกฤตการณ์ ง. ปรากฏการณ์
17. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
ก. ป่าไม้ ข. อากาศ ค. แสงอาทิตย์ ง. ก๊าซธรรมชาติ
18. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
ก. ป่าไม้ ข. อากาศ ค. แสงอาทิตย์ ง. ก๊าซธรรมชาติ
19. ข้อใดจับคู่แหล่งทรัพยากรกับจังหวัดที่ตั้งได้ถูกต้อง
ก. ถ่านหิน – บุรีรัมย์ ข. ทรายแก้ว – ระยอง
ค. หินอ่อน – เชียงใหม่ ง. เกลือสินเธาว์ - กำแพงเพชร
20. ป่าไม้ประเภทใดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ก. ป่าดิบชื้อ ข. ป่าชายเลน ค. ป่าเต็งรัง ง.ป่าเบญจพรรณ
21. วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อใด
ก. การเพิ่มของจำนวนประชากรโลก ข. การเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ค. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ง. การเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
22. ประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก ที่สุดในโลกคือประเทศอะไร
ก. ประเทศจีน ข. ประเทศอินเดีย ค. ประเทศอินโดนีเซีย ง. ประเทศสหรัฐอเมริกา
23. จำนวนประชากรที่พอเหมาะหมายถึงอะไร
ก. จำนวนประชากรวัยทำงานไม่มีการว่างงาน
ข. จำนวนประชากรสมดุลกับธรรมชาติ
ค. อัตราการเกิดและอัตราการตายของจำนวนประชากรสมดุลกัน
ง. ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรราว 100 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
24. เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ฉลากสีอะไร
ก. สีแดง ข. สีดำ ค. สีเขียว ง. สีเหลือ
25. ฉลากเขียวเริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศอะไร
ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ ค. สวีเดน ง. เยอรมนี
26. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มปัญหาวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
ก. ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ข. ปัญหาจากการทำลายระบบนิเวศ
ค. ปัญหาการเกิดมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ ง.ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
27. ข้อใดเป็นอำนาจ หน้าที่ บทบาท และภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ก. ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ข. ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
ค. บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยป่าไม้
ง. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
28. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารที่ดิน
ก. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข. กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ง. สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
29. ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากการปล่อยก๊าซใดสู่ชั้นบรรยากาศ
ก. ออกซิเจน ข. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค. คาร์บอนไดออกไซด์ ง. ไนโตรเจนออกไซด์
30. องค์กรเอกชนในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2516 ข. พ.ศ. 2518 ค. พ.ศ. 2520 ง. พ.ศ. 2522
31. ใครเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นครั้งแรก
ก. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ข. พลตรีจำลอง ศรีเมือง
ค. นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ง. นายอานันท์ ปันยารชุน
32. กฎหมายต่อไปนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกเว้น ข้อใด
ก. พ.ร.บ. ชลประทานหลวง ข. พ.ร.บ. ผังเมือง
ค. พ.ร.บ. สวนผัก ง. พ.ร.บ. ประมง
33. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีชื่อเรียกทั่วไปว่าอะไร
ก. รัฐธรรมนูญฉบับสีขาว ข. รัฐธรรมนูญฉบับสีแดง
ค.รัฐธรรมนูญฉบับสีน้ำเงิน ง. รัฐธรรมนูญฉบับสีเขียว
34. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษมีโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
35. กลุ่มกฎหมายใดที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ก. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ข. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษ
ค...กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ง. กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและผังเมือง36. ผู้ใดฝ่าฝืน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 16, 19, 20 มีบทกำหนด
โทษตามหมวดที่ 8 ไว้อย่างไร
ก. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
37. ปัจจัยสำคัญประการแรกที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาที่ยั่งยืนคือสิ่งใด
ก. มนุษย์ ข. สัตว์ป่าสงวน ค. สิ่งแวดล้อม ง. ทรัพยากรธรรมชาติ
38. ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2548) ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 3 ข. ฉบับที่ ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 9
39. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ใดที่ได้กำหนดให้การพัฒนาคนเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการพัฒนา
ก. ฉบับที่ 6 ข. ฉบับที่ 8 ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 9
40. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดที่เน้นเรื่องการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ก. ทางสายกลาง ข. การเสริมสร้างคุณภาพคน
ค. ความสมดุลและความยั่งยืน ง.ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search