(คนบางคนกำลัง ร้อนรุ่ม) (คนบางคนกำลัง ร้อนใจ) (คนบางคนกำลัง ทุกข์ใจ) (คนคนไหน ใครบอกที)

(คนบางคนกำลัง ร้อนรุ่ม)
(คนบางคนกำลัง ร้อนใจ)
(คนบางคนกำลัง ทุกข์ใจ)
(คนคนไหน ใครบอกที)

ภาชนะจะได้รับแรงดันเนื่องจากของเหลวเท่าไร

กฏ 6 ข้อ


จากความรู้เรื่องความดัน ต้องทราบหลักคร่าวๆก่อนว่า
1. ความดันของของเหลว คือน้ำหนักของของเหลวที่กระทำบนพื้นที่หนึ่งหน่วย
2. ความดันของของเหลวจะขึ้นกับความลึกและความหนาแน่นของของเหลวและไม่ขึ้นกับปริมาตรของของเหลว
3. ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่สูงกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก
4. ทุกๆจุดในของเหลวจะมีแรงดันจากทุกทิศทาง
5. ภาชนะที่บรรจุของเหลวจะได้รับแรงดันจากของเหลวกระทำต่อผนังภาชนะในทิศทางตั้งฉากกับผนังภาชนะ
6. ข้อนี้เด็ดสุดคือ แรงดันที่กระทำต่อแผ่นราบ(ในระดับใดๆ)จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของปริซึมความดัน
เมื่อท่องกฏ 6 ข้อนีได้ขึ้นใจแล้ว ก็ลุยทำได้เองเลยครับ

ขอบคุณ วิชาการ

ความดันของของเหลว

กลศาสตร์ของไหล ของไหล

กลศาสตร์ของไหล ของไหล: จงหาความดันที่ก้นภาชนะ (ตัวอย่าง 2)

กลศาสตร์ของไหล ของไหล: จงหาความดันที่ก้นภาชนะ (ตัวอย่าง 2)

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely1


หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ


ก. หาแรงดันที่ก้นภาชนะ
ข. หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ


แรงดันของน้ำต่อผนังทั้งสี่ด้าน

แรงดันของน้ำต่อผนังทั้งสี่ด้าน


ตอบ สี่หมื่น

น้ำเต็มเขื่อนจงหาแรงดันของน้ำที่กระทำต่อตัวเขื่อน

น้ำเต็มเขื่อนจงหาแรงดันของน้ำที่กระทำต่อตัวเขื่อน


แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร

แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร


แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนมีลักษณะอย่างไร

. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน

. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงของเขื่อนยกกำลังสอง

. แปรผันตรงกับความยาวของเขื่อนและความสูงระดับน้ำเหนือเขื่อนยกกำลังสอง

แรงดันของน้ำเขื่อนแก่งเสือเต้นถ้าสร้างเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้ความสูงของสันเขื่อน 76 เมตร
ถ้าปล่อยน้ำผ่านอุโมงค์ที่มีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางเมตร จะเกิดแรงดันของน้ำเท่าใด

http://ninephum.blogspot.com/ บล๊อกส่วนตัว นายภูมิhttp://ninephum.blogspot.com/ บล๊อกส่วนตัว นายภูมิ

กลศาสตร์ของไหล ของไหล: กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely13 ninephum-physics.blogspot.com

ninephum-physics.blogspot.com

กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely13 กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely12 กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely11 กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely9 กลศาสตร์ของไหล ของไหล Lovely10

กลศาสตร์ของไหล ของไหล


http://ninephum-physics.blogspot.com/

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search