กฏ 6 ข้อ


จากความรู้เรื่องความดัน ต้องทราบหลักคร่าวๆก่อนว่า
1. ความดันของของเหลว คือน้ำหนักของของเหลวที่กระทำบนพื้นที่หนึ่งหน่วย
2. ความดันของของเหลวจะขึ้นกับความลึกและความหนาแน่นของของเหลวและไม่ขึ้นกับปริมาตรของของเหลว
3. ของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่สูงกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นมาก
4. ทุกๆจุดในของเหลวจะมีแรงดันจากทุกทิศทาง
5. ภาชนะที่บรรจุของเหลวจะได้รับแรงดันจากของเหลวกระทำต่อผนังภาชนะในทิศทางตั้งฉากกับผนังภาชนะ
6. ข้อนี้เด็ดสุดคือ แรงดันที่กระทำต่อแผ่นราบ(ในระดับใดๆ)จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของปริซึมความดัน
เมื่อท่องกฏ 6 ข้อนีได้ขึ้นใจแล้ว ก็ลุยทำได้เองเลยครับ

ขอบคุณ วิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search