(คนบางคนกำลัง ร้อนรุ่ม) (คนบางคนกำลัง ร้อนใจ) (คนบางคนกำลัง ทุกข์ใจ) (คนคนไหน ใครบอกที)

(คนบางคนกำลัง ร้อนรุ่ม)
(คนบางคนกำลัง ร้อนใจ)
(คนบางคนกำลัง ทุกข์ใจ)
(คนคนไหน ใครบอกที)

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search