แบบทดสอบ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1. แรงที่กระทำต่อวัตถุ ภายหลังจากเริ่มเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือแรงในข้อใด
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก
ข. แรงดึงดูดระหว่างมวล
ค. แรงสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่
ง. แรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ


2. ข้อใดเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  ก.  เล่นชิงช้า
  ข.  วิ่งแข่งขัน
    ค.  ชูตลูกบาสเกตบอล
    ง.  นั่งรถไฟเหาะตีลังกา


3. นักเรียนขว้างก้อนหินจากหอคอยสูง 60 เมตร ทำมุมเงย 53๐ กับแนวระดับด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ก้อนหินจะตกห่างจากฐานหอคอยเป็นระยะทางเท่าใด
  ก.  50 เมตร
      ข.  70 เมตร
      ค.  80 เมตร
      ง.   90 เมตร
4. ข้อสรุปใดเป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก. การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิส
ข. การกลิ้งของลูกบอลบนพื้นลื่น
ค. เครื่องร่อนขณะร่อนลงสู่พื้นดิน
ง. เครื่องบินขณะบินขึ้นจากสนามบิน


5. ลักษณะสำคัญของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คืออะไร
ก. ความเร็วในแนวดิ่งมีค่าคงที่
ข. ความเร็วในแนวระดับมีค่าคงที่
ค. ความเร็วต้นในแนวดิ่งมีค่าเป็นศูนย์
ง. ระยะขจัดในแนวระดับและแนวดิ่งมีค่าเท่ากัน


6. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ปริมาณใดที่มีค่าเท่ากัน
ก. ความเร็วในแนวระดับและแนวดิ่ง
ข. ความเร่งในแนวระดับและแนวดิ่ง
ค. เวลาในการเคลื่อนที่ของแนวระดับและแนวดิ่ง
ง. การกระจัดในการเคลื่อนที่ของแนวระดับและแนวดิ่ง


7. นักกีฬาจะต้องพุ่งแหลน ทำมุมกับแนวระดับเท่าใด จึงจะตกไกลจากจุดพุ่งที่สุด
ก. ทำมุมเอียง 30 องศา กับแนวระดับ
ข. ทำมุมเอียง 45 องศา กับแนวระดับ
ค. ทำมุมเอียง 60 องศา กับแนวระดับ
ง. ทำมุมเอียง 70 องศา กับแนวระดับ
8. การปาก้อนหินออกไปในแนวระดับแนวทางของการเคลื่อนที่ของก้อนหินจะเป็นรูปพาราโบลา ซึ่งลักษณะรูปร่างแนวทางการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับอะไร
ก. น้ำหนักของก้อนหิน
ข. ความเร่งของก้อนหิน
ค. ความเร็วต้นของก้อนหิน
ง. ความสูงจากจุดที่ปาถึงพื้นดิน


9. ขว้างลูกบอลในแนวระดับด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที จากหน้าต่างของตึกแห่งหนึ่ง ซึ่งสูงจากพื้นดิน 40 เมตรก้อนหินจะตกห่างจากตึกแห่งนี้กี่เมตร
ก. 56.57 เมตร
ข. 57.72 เมตร
ค. 58.63 เมตร
ง. 59.14 เมตร


10. จากข้อ 9 นานเท่าใดลูกบอลจึงตกถึงพื้นดิน
ก. 1 วินาที
ข. 1.5 วินาที
ค. 2 วินาที
ง. 2.5 วินาที

แบบทดสอบ การเคลื่อนที่

1.     ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแรง
                    อำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง
                .     เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และ ทิศทาง
                .     ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ เปลี่ยนรูปร่าง
                .      สิ่งที่ทำให้วัตถุมวล กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เมตร/วินาที
2.     ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำของแรง
                .     มะม่วงหล่นจากต้น
                .     สมพงษ์ถูกมีดบาดมือ
                .     รถยนต์มีความเร็วลดลง
                .      รถยนต์มีความเร็วคงที่
3.      แรงใดที่ต้นกำเนิดของแรงไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุแต่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้
                ก.     แรงดึง      
                ข.     แรงผลัก
                ค.     แรงโน้มถ่วง
                ง.      แรงลม
4.     การกระทำในข้อใดทำให้เกิดแรงอัด
               .     แดงนั่งบนเก้าอี้
                .     ดำใช้กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก
                .     เขียวบิดผ้าเมื่อซักเสร็จแล้ว
                .      ส้มขึงลวดราวตากผ้า
5    วัตถุที่ขีดเส้นใต้ข้อใดได้รับแรงดึง
                ก.     การตอกเสาเข็ม                   
                ข.     การตัดเหล็ก                         
                ค.     การเคลื่อนที่ของเพลาในเครื่องจักร
                ง.      ลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้า
6.    การกระทำในข้อใดไม่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต
                .     สุดาใช้แท่งพลาสติกถูกับผ้าสักหลาด
                .     สุชาตินำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปแตะกับวัตถุที่เป็นกลาง
                .     สมนึกนำแท่งพลาสติกที่ถูกับผ้าสักหลาดเข้าใกล้กับเศษกระดาษ
                .      สมศักดิ์นำลูกเหล็กถูกกับแผ่นสักกะสี
7.    ข้อใดกล่าวถึงแรงนิวเคลียร์ได้ถูกต้อง
                .     แรงที่ทำให้อนุภาคโปรตอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสของอะตอมได้
                .     แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียส กับ อิเล็กตรอนอิสระ
                .      แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของสาร
                .      แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม
8  ข้อใดไม่ใช่แรงพื้นฐานในธรรมชาติ
            ก.    แรงโน้มถ่วง
            ข.    แรงดึงเชือก
            ค.    แรงนิวเคลียร์
            ง.     แรงแม่เหล็ก
9    การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบมีคาบ
                ก.     เดินจากบ้านไปโรงเรียนเส้นทางเดิมทุกวัน
                ข.     การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา
                ค.     การเคลื่อนที่ของรถไฟ      
                ง.     การเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง
10.   ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนและเลื่อนตำแหน่งพร้อมกัน
            ก.    การเคลื่อนที่ของชิงช้า  
            ข.    การเคลื่อนที่ของล้อรถยนต์
            ค.    การเคลื่อนที่ของใบพัดของพัดลมโคจร     
           ง.  การเตะลูกฟุตบอลให้โด่ง
11.   การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์
                .     การเคลื่อนที่ของลมพายุผ่านเส้นศูนย์สูตร
                .     การเคลื่อนที่ของบั้งไฟพญานาค
                .     การโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศและตกกลับสู่จุดเดิม
                .      การหล่นของลูกมะพร้าวลงสู่พื้นดิน
12.   การใช้ชีวิตประจำวันในข้อใดที่ใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานน้อยที่สุด
                .     การใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ
                .     การเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วของรถ
                .     การตอกตะปูยึดติดกับไม้
                .      การใช้เข็มฉีดยาผู้ป่วย
13.   วิธีการในข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงเสียดทานในงานช่าง
                .     การใช้จาระบี
                .     การใช้แบริง
                .     การทำให้ผิวหน้าสัมผัสเรียบ
                .      การลดความเร็วในการหมุน
14  ข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องแรงนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์
                ก.     ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
                .     ใช้เป็นระบบนำร่องในการบิน
                ค.     ใช้ผลิตหลอดภาพอิเล็กตรอน
                ง.      ขับเคลื่อนเครื่องบินความเร็วสูง
15.   การคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบใดมากที่สุด
                .     การเคลื่อนที่แบบมีคาบ
                ข.     การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง
                ค.     การเคลื่อนที่แบบหมุน
                ง.     การเคลื่นที่แบบสั่น
 
 
 
 
      เฉลย
1.  ง            2.  ง             3.  ค             4.  ก             5.   ง             6.   ง             7. ก                8.  ข
9.  ข           10. ข           11. ค            12. ง            13.  ง            14.   ก           15. ข

เพื่อนบ้าน http://psaroundtheworld.blogspot.com

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1. เหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใช้เวลา 5 วินาที จุกยางเคลื่อนที่   
   ด้วยความเร็วเท่าใด
    1. 0.25 รอบ/วินาที              2. 4 รอบ/วินาที        3.  5 รอบ/วินาที            4. 10 รอบ/วินาที
2. การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
    1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง                                         2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่
    3. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์                                4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
3. (
O-NET’49)นอตขนาดเล็กผูกด้วยสายเอ็นแขวนไว้ให้สายยาว L ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้มีค่าต่าง ๆ ได้ คาบของการแกว่ง T ของนอตจะขึ้นกับความยาว L อย่างไร
      1. T2 เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L                              2. T เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L
      3. T2 เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L2                            4.  เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L
4. (O-NET’49)รถไตถังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอและวิ่งครบรอบได้ 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิดในแง่ความถี่ของการเคลื่อนที่ ความถี่จะเป็นเท่าใด
      1. 2.5 Hz                      2. 1.5 Hz                              3. 0.5 Hz                              4. 0.4 Hz
5. (O-NET’49)โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 4.9 เมตร/วินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุด (g=9.8 m/s2)
      1. 0.5 s                           2. 1.0 s                                 3. 1.5 s                                  4. 2.0 s
6. (O-NET’49)การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด อัตราเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไร
      1. มีค่าเป็นศูนย์                                                                           2. มีอัตราเร็วแนวราบเป็นศูนย์
      3. มีค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนที่                   4. มีค่าเท่ากับอัตราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนที่
7. (O-NET’50)ยิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับ ปริมาณใดของวัตถุมีค่าคงตัว
      1. อัตราเร็ว                   2. ความเร็ว           3. ความเร็วในแนวดิ่ง        4. ความเร็วในแนวระดับ
8. เมื่อปล่อยลูกหินจากตึกสูง หากเวลาผ่านไป 10 วินาที ลูกเหล็กจะมีความเร็วกี่เมตร/วินาที (กำหนดค่าความเร่งโน้มถ่วง = 10 เมตร/วินาที^2)
                1 : 5 เมตร/วินาที                2 : 10 เมตร/วินาที              3 : 20 เมตร/วินาที              4 : 100 เมตร/วินาที
9. ข้อใดไม่ถูกต้อง ถ้าปล่อยให้ก้อนหินหล่นยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตาม โดยไม่คิดแรงต้านของอากาศ
                1 : ความเร่งเพิ่มขึ้น                                            2 : ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ               
                3 : ความเร่งลดลงอย่างสม่ำเสมอ                    4 : ไม่มีข้อใดถูก
10. จากข้อความที่กำหนดให้ข้อใดถือว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
                ก. โยนลูกบาสเก็ตบอลลงห่วง         ข. ขว้างก้อนหินขึ้นตึก ค. ยิงลูกธนูเข้าเป้าตาวัว ง. ขับรถยนต์เข้าถนนโค้ง

                1 : ก. และ ข. เท่านั้น                        2 : ก. และ ค. เท่านั้น        3 : ข. และ ง. เท่านั้น         4 : ก. ข. และ ค.


เฉลยแบบฝึกหัด การเคลื่อนที่แบบวงกลม


เครดิต https://www.facebook.com/pg/resolvephysics  คลายปมฟิสิกส์  

ข้อสอบตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

ข้อสอบตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
1.  ปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมด
          ก. มวล  ความยาว  แรง                      ข. ระยะทาง  พื้นที่  ปริมาตร
          ค. มวล กระแสไฟฟ้า  ปริมาณของสาร      ง. อุณหภูมิ  มุม พลังงาน
2. ปริมาณ 1.5 ตารางเซนติเมตร  มีค่าเท่ากับกี่ตารางเมตร
          ก
. 1.5 x 10–4                                ข. 1 x 10–2
          ค
. 1 x 102                                    ง. 1 x 104
3. ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วที่ลดลงสม่ำเสมอ ความเร่งจะมีค่าเป็นอย่างไร
          ก. มีค่าเป็นบวก                               ข. มีค่าเป็นลบ
          ค. มีค่าเป็นศูนย์                               ง. มีค่าเป็นหาร

4. เข็มขัดนิรภัยและที่พิงศีรษะที่ติดอยู่กับเบาะนั่งในรถยนต์บางคันมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร
          . เพื่อรั้งผู้โดยสารไม่ให้คะมาไปข้างหน้าเวลารถเบรก
          . เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารตกจากเบาะขณะรถเคลื่อนที่
          . เพื่อป้องกันไม่ให้เบาะล้มไปทางด้านหลังขณะรถเคลื่อนที่
          . ถูกทุกข้อ
5. ลูกบอลชนิดเดียวกัน 2 ลูก A และ B ลูกบอล A ถูกขว้างออกไปในแนวราบ และลูกบอล B ถูกปล่อยให้ ตกลงในแนวดิ่งพร้อมกันจากระดับสูงเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วเลือกข้อที่ถูกที่สุด
          1. ลูกบอล A ตกถึงพื้นก่อน B
          2. ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
          3. ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
          4. ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะที่ตกถึงพื้น
          ก. ข้อ 1. ถูก                         . ข้อ 1. และ 3. ถูก
          . ข้อ 2. และ 3. ถูก                . ข้อ 2. และ 4. ถูก
6. แบกของหนัก 100 กิโลกรัม แล้วเดินไปข้างหน้าได้ทาง 7 เมตร จะทำงานได้กี่จูล
          . 0              . 10             . 25             . 100
7. เวลาเรากระโดดลงจากที่สูง เมื่อเท้าถึงพื้นเรามักจะย่อเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาด เจ็บที่เท้า
ข้อใดเป็นเหตุผลทางฟิสิกส์ของคำกล่าวนี้
          . การงอเข่าทำให้ความสูงที่กระโดดลงมาเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแรงที่เท้าน้อยลง
. การงอเข่าทำให้โมเมนตัมลดลง จึงเกิดแรงที่เท้าน้อยลง
. การงอเข่าทำให้เวลาที่เท้ากระทาต่อพื้นสั้นลง ทำให้เกิดแรงที่เท้าน้อยลง
. การงอเข่าทำให้เวลาที่เท้ากระทำต่อพื้นนานขึ้น ทำให้เกิดแรงที่เท้าน้อยลง
8. ปริมาณใดมีทิศทางเดียวกับความเร็วเชิงมุม
          ก. ความเร่งเชิงมุม                   ข. โมเมนต์ความเฉี่อย
          ค. ทอร์ก                             ง. โมเมนตัมเชิงมุม
9. เมื่อมีคลื่นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุที่ลอยอยู่ที่ผิวน้ำ จะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
          . อยู่นิ่งๆ เหมือนเดิม               . กระเพื่อมขึ้นลงและอยู่กับที่เมื่อคลื่นผ่านไปแล้ว
          . เคลื่อนที่ตามคลื่น                . ขยับไปข้างหน้าแล้วถอยหลัง
10. วางกระดิ่งไฟฟ้าที่ส่งเสียงดังตลอดเวลา และหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในครอบแก้ว
ที่ภายในเป็นสุญญากาศแล้ว ข้อใดถูกต้องที่สุด
          . ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่ง แต่เห็นแสงจากหลอดไฟ
          . ไม่ได้ยินเสียงกระดิ่ง และไม่เห็นแสงจากหลอดไฟ
          . ได้ยินเสียงกระดิ่ง และ เห็นแสงจากหลอดไฟ
          . ได้ยินเสียงกระดิ่ง แต่ไม่เห็นแสงหลอดไฟ


…………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ข้อสอบตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ)
1.    การแบ่งโครงสร้างของโลกเป็นธรณีภาค ชีวภาค อุทกภาค และบรรยากาศ ใช้เกณฑ์ในข้อใด
       ก. องค์ประกอบทางเคมี                        
       ข. องค์ประกอบทางกายภาพ
       ค. องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม          
       ง. องค์ประกอบทางชีวภาพ
2.  ชั้นใดของโครงสร้างโลกที่เป็นแหล่งแร่มหาศาลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
       ก. ชั้นเปลือกโลก                                                ข. ชั้นเนื้อโลก      
       ค. แก่นโลกชั้นนอก                                              ง. แก่นโลกชั้นใน
3. รอยต่อของขอบแผ่นเปลือกโลกสามารถอธิบายได้จากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในข้อใด
       ก. การชนกัน แยกจากกัน และผ่านกัน                 
       ข. การมุดตัว การยกตัว และการแทรกตัว
       ค. การลอยตัว การทรงตัว และการจมลง               
       ง. การชนกัน การมุดตัว และการทรงตัว
4.  ไซสโมกราฟ (seismograph) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับข้อใด
     ก. เครื่องวัดความยาวคลื่นสึนามิ        
     ข. เครื่องตรวจหาจุดศูนย์เกิดคลื่นไหวสะเทือน
     ค. เครื่องวัดความถี่คลื่นจากการปะทุของภูเขาไฟ
     ง. เครื่องวัดความไหวสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว
5. รอยเลื่อนใดในประเทศไทยที่มีรอยต่อกับรอยเลื่อนของพม่าและมักเกิดแผ่นดินไหวนับพันครั้ง
     ก. รอยเลื่อนเวียงเจดีย์                             ข. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน
     ค. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์                              ง. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
6. แหล่งไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทยมักจะพบในชั้นหินอะไร
     ก. หินดินดานและหินปูน                                  
     ข. หินชนวนและหินทราย
     ค. หินกรวดมนและหินทรายแดง
                          
     ง. หินทรายและหินทรายแป้ง
7. เอกภพหมายถึงข้อใด
     ก. ระบบของดาราจักร                                     
     ข. ระบบของดาวฤกษ์และเนบิวลาฅ
     ค. ระบบสุริยะจักรวาล                                    
     ง. ระบบของดาวเคราะห์แคระ
8. ขณะเกิดบิกแบงมีอนุภาคพื้นฐานหลายชนิด ยกเว้นข้อใด
     ก. อิเล็กตรอน                            ข. โฟตอน
     ค. นิวทริโน                                        ง. นิวตรอน
9. ดาวฤกษ์ทุกดวงจะมีลักษณะเหมือนกัน ยกเว้นข้อใด
     ก. มีแสงในตัวเอง                                           
     ข. มีพลังงานในตัวเอง                                      
     ค. แหล่งกำเนิดธาตุต่าง ๆ
     ง. ระบบดาวและระยะห่าง
10. ถ้าเปลือกโลกมีความหนาประมาณ 0-70 กิโลเมตร ชั้นธรณีภาคหนา 0-100 กิโลเมตร ชั้นเนื้อโลกส่วนบนจะมีความหนาเท่าใด
ก.
30  กิโลเมตร                                                 ข. 50  กิโลเมตร         
ค.
150  กิโลเมตร                                      ง. 170  กิโลเมตร
******************************************************************************************
รอบที่ 2 ข้อสอบตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
1. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 15 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง 19 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถามว่าสินค้านั้นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
          . 15 km                           . 4 km
          . 34 km                           . 19 km
2. ถ้าปล่อยให้ก้อนหินตกจากยอดตึกสู่พื้น การเคลื่อนที่ของก้อนหินก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ
          ก. ความเร็วคงที                     ข. ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
          ค. ความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอ    ง. ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลง

3. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุด อัตราเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไร
          ก. มีค่าเป็นศูนย์                     ข. มีอัตราเร็วแนวราบเป็นศูนย์
          ค. มีค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนที่
          ง. มีค่าเท่ากับอัตราเร็วเมื่อเริ่มเคลื่อนที่

4. ถ้ากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ ลูกปิงปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไร
          ก. ลูกปิงปองเคลื่อนออกห่างไปมากขึ้น
          ข. ลูกปิงปองเคลื่อนที่เข้ามาหา
          ค. ลูกปิงปองเคลื่อนที่ขึ้น-ลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
          ง. ลูกปิงปองเคลื่อนี่ไปด้านข้าง

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัสดุกลืนเสียง
          ก. ลดความถี่ของเสียง     ข. ลดความดังของเสียง
          ค. ลดการสะท้อนของเสียง          ง. ลดการหักเหของเสียง


รอบที่ 2 ข้อสอบตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ)
1.เปลือกโลกมีส่วนประกอบตามข้อใด (ว 6.1 ม.4-6/1)      
       ก. แผ่นดินพื้นทวีปและใต้มหาสมุทร
       ข. แผ่นดิน ภูเขา สันปันนำ แม่น้ำ มหาสมุทร ถ้ำ 
       ค. แผ่นดินส่วนที่อยู่ใต้ทะเลซึ่งติดต่อกับแผ่นพื้นทวีป
       ง. เปลือกโลกที่เป็นพื้นดินที่ประกอบด้วยซิลิกา อะลูมินา และแมกนีเซียม
2.ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษของชั้นฐานธรณีภาค (ว 6.1 ม.4-6/2)        
       ก. มีสภาพเป็นพลาสติก (plastic)                       
       ข. มีสภาพยืดหยุ่น (elastic)
       ค. มีสภาพเป็นไดนามิก (dynamic)                     
       ง. เป็นชั้นที่อยู่ใต้เนื้อโลกส่วนล่าง
3.ข้อใดกล่าวถึงคลื่นไหวสะเทือนได้ถูกต้อง (ว 6.1 ม.4-6/3)     
     ก. คลื่นทุติยภูมิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าคลื่นปฐมภูมิ
     ข. คลื่นปฐมภูมิเดินทางผ่านชั้นแก่นโลกได้ดีกว่าคลื่นทุติยภูมิ
     ค. คลื่นปฐมภูมิเป็นคลื่นตามขวาง  คลื่นทุติยภูมิเป็นคลื่นตามยาว
     ง. คลื่นทุติยภูมิเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวได้ดีกว่าคลื่นปฐมภูมิ
4.แคลดีรา
(caldera) หมายถึงข้อใด (ว 6.1 ม.4-6/3)       
     ก. บริเวณแอ่งที่ราบกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมีภูเขาไฟเกิดขึ้นกลางแอ่งจำนวนมาก
     ข. แอ่งภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่เอียงลาดชันลงสู่ก้นแอ่งเป็นรูปกระจาด มักเป็นลานหรือเป็นที่ราบกว้าง  
     ค. แอ่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการจมตัวของปล่อง เนื่องจากหินหนืดที่รองรับอยู่เบี่ยงออกไปปะทุบริเวณด้านข้าง                   
     ง. บริเวณที่ราบลุ่มน้ำขังขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ทำให้ส่วนบนของยอดภูเขาไฟหายไป                 
5.การหาอายุของโลกโดยวิธีการใดที่จะได้ค่าที่แม่นยำมากที่สุด (ว 6.1 ม.4-6/5)       
     ก. คำนวณด้วยวิธีหาอายุสัมบูรณ์
                          
     ข. การเปรียบเทียบอายุของลำดับชั้นหิน
                  
     ค. การสืบลำดับจากซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในชั้นหิน
       
     ง. คำนวณจากความเข้มของเกลือที่เหลืออยู่ในน้ำทะเล


เฉลย ฟิสิกส์ รอบแรก
1. ค
2. ก
3. ข
4. ก
5. ค
6. ก
7. ง
8. ง
9. ก
10. ก
เฉลย โลก ดาราศาสตร์....... รอบแรก
1. ค
2. ข
3. ก
4. ง
5. ง
6. ง
7. ก
8. ง
9. ง
10. ก
รอบชิงชนะเลิศ
ฟิสิกส์
1. ก
2. ข
3. ค
4. ค
5. ค

โลกดาราศาสตร์
1. ก
2. ก
3. ข
4. ข
5. ก

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search