แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ

แบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ


เรื่องที่ 1 การวัด
http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html
เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html
เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่
http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html
เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html
เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน
http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html
เรื่องที่ 6 โมเมนตัม
http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html
เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html
เรื่องที่ 8 สภาพสมดุลยืดหยุ่น
http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html
เรื่องที่ 9 ของไหล
http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html
เรื่องที่ 10 ความร้อน
http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html
เรื่องที่ 11 คลื่นกล
http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html
เรื่องที่ 12 เสียง
http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html
เรื่องที่ 13 แสง
http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html
เรื่องที่ 14 ทัศนอุปกรณ์
http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html
เรื่องที่ 15 ไฟฟ้าสถิตย์
http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html
เรื่องที่ 16 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html
เรื่องที่ 17 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html
เรื่องที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html
เรื่องที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html
เรื่องที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

แบ่งปันกันไปใช้นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search