เนื้อหาบทเรียนฟิสิกส์ ม.6

เนื้อหาบทเรียนฟิสิกส์ ม.6
เทอมที่1
- 601 : ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic)
- 602 : ไฟฟ้ากระแส (Electric current)
- 603 : ไฟฟ้าแม่เหล็ก (Magnetism)
เทอมที่2
- 604 : ไฟฟ้ากระแสสลับ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (A.C. & E.M.W.)
- 605 : ฟิสิกส์อะตอม (Atom)
- 606 : ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search