แรงลอยตัว

เมื่อวัตถุอยู่ในของไหล จะมีแรงที่ของไหลกระทำต่อวัตถุ เพื่อไม่ให้วัตถุจมลงเรียกแรงนี้ว่า แรงลอยตัว โดยมีทิศตรงข้ามกับน้ำหนัก ขนาดของแรงลอยตัวเป็นไปตามหลักของ

อาร์คิมีดิส กล่าวคือ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่ หรือ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับส่วนที่จมของวัตถุ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search