ทฤษฎีบิกแบง

ทฤษฎีบิกแบง
ใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ทฤษฎี “บิ๊กแบง” (Big Bang Theory) เป็นทฤษฎีทางดาราศาสตร์ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจักรวาล ปัจจุบันเป็นทฤษฎีที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับมากที่สุด ทฤษฎีบิ๊กแบงเกิดขึ้นจากการสังเกตของนักดาราศาสตร์ที่ว่า ขณะนี้จักรวาลกำลังขยายตัว ดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้ากำลังวิ่งห่างออกจากกันทุกที เมื่อย้อนกลับไปสู่อดีต ดวงดาวต่างๆ จะอยู่ใกล้กันมากกว่านี้ และเมื่อนักดาราศาสตร์คำนวณอัตราความเร็วของการขยายตัวทำให้ทราบถึงอายุของจักรวาลและการคลี่คลายตัวของจักรวาล รวมทั้งสร้างทฤษฎีการกำเนิดจักรวาลขึ้นอีกด้วย

ตามทฤษฎีนี้ จักรวาลกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านปีที่แล้ว ก่อนการเกิดของจักรวาล ไม่มีมวล
สาร ช่องว่าง หรือกาลเวลา จักรวาลเป็นเพียงจุดที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมเท่านั้น และด้วยเหตุใดยังไม่ปรากฏแน่ชัด จักรวาลที่เล็กที่สุดนี้ได้ระเบิดออกอย่างรุนแรงและรวดเร็วในเวลาเพียงเศษเสี้ยววินาที (Inflationary period) แรงระเบิดก่อให้เกิดหมอกธาตุซึ่งแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ (Plasma period)

ต่อมาจักรวาลที่กำลังขยายตัวเริ่มเย็นลง หมอกธาตุเริ่มรวมตัวกันเป็นอะตอม จักรวาลเริ่มโปร่งแสง
ในทางทฤษฎีแล้วพื้นที่บางแห่งจะมีมวลหนาแน่นกว่า ร้อนกว่า และเปล่งแสงออกมามากกว่า ซึ่งต่อมาพื้นที่เหล่านี้ได้ก่อตัวเป็นกลุ่มหมอกควันอันใหญ่โตมโหฬาร และภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วง กลุ่มหมอกควันอันมหึมานี้ได้ค่อยๆ แตกออก จนเป็นโครงสร้างของ “กาแลกซี” (Galaxy) ดวงดาวต่าง ๆ ได้ก่อตัวขึ้นในกาแลกซี และจักรวาลขยายตัวออกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นักดาราศาสตร์คำนวณว่าจักรวาลว่าประกอบไปด้วยกาแลกซีประมาณ ๑ ล้านล้านกาแลกซี และแต่ละ
กาแลกซีมีดาวฤกษ์อย่างเช่นดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ ๑ ล้านล้านดวง และสุริยจักรวาลของเราอยู่ปลายขอบของกาแลกซีที่เรียกว่า “ทางช้างเผือก” (Milky Galaxy) และกาแลกซีทางช้างเผือกก็อยู่ปลายขอบของจักรวาลใหญ่ทั้งหมด เราจึงมิได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลย ไม่ว่าจะในความหมายใด

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ดาวเทียม “โคบี” (COBE) ขององค์การนาซ่าแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกส่งขึ้นไปเพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของจักรวาลโดยเฉพาะ ได้ค้นพบรังสีโบราณ ซึ่งบ่งบอกถึงโครงสร้างของจักรวาลขณะเมื่อจักรวาลมีอายุเพียง ๓๐๐,๐๐๐ ปี นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ยืนยันว่า จักรวาลกำเนิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นของการระเบิด และคลี่คลายตัวตามคำอธิบายในทฤษฎี “บิ๊กแบง” จริง

เมื่อได้ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาลแล้ว นักดาราศาสตร์ก็สนใจว่าจักรวาลจะสิ้นสุดลงอย่างไร มีทฤษฎีที่อธิบายเรื่องนี้อยู่ ๓ ทฤษฎี

ทฤษฎีแรก กล่าวว่า เมื่อแรงระเบิดสิ้นสุดลง มวลอันมหึมาของกาแลกซีต่างๆ จะดึงดูดซึ่งกันและกัน ทำให้จักรวาลหดตัวกลับจนกระทั่งถึงกาลอวสาน

ทฤษฎีที่สอง อธิบายว่า จักรวาลจะขยายตัวในอัตราช้า ๆ จึงเชื่อว่าน่าจะมี “มวลดำ”(dark matter) ที่เรายังไม่รู้จักปริมาณมหึมาคอยยึดโยงจักรวาลไว้ จักรวาลจะขยายตัวไปเรื่อยๆ จนยากแก่การสืบค้น

ส่วนสตีเฟ่น ฮอว์กกิ้ง (Stephen Hawking) ได้เสนอทฤษฎีที่สามว่า จักรวาลจะขยายตัวในอัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นได้รับการเชื่อมต่อด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution Theory) ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) เมื่อโลกเย็นตัวลงนั้น ปฏิกิริยาเคมีจากมวลสารในโลกในที่สุดแล้วก่อให้เกิดไอน้ำ และไอน้ำก่อให้เกิดเมฆ และเมฆตกลงมาเป็นฝน ทำให้เกิดแม่น้ำ ลำธาร ทะเล และมหาสมุทร วิวัฒนาการนี้มีลักษณะแบบ “ก้าวกระโดด” (Emergent Evolution) เมื่อมีสารอนินทรีย์และน้ำปริมาณมหาศาลเป็นเวลาที่ยาวนาน ในที่สุดคุณภาพใหม่คือ “ชีวิต” ก็เกิดขึ้น

ข้อสอบดาราศาสตร์

ข้อสอบดาราศาสตร์
1.ดาวเคราะห์ดวงใดที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
ก. ดาวศุกร์
ข. ดาวเสาร์
ค. ดาวพฤหัสบดี
ง. ดาวพุธ
2.ดาวเคราะห์ดวงใดที่ใหญ่ที่สุดในดาวเคราะห์ทั้งหมด
ก. ดาวพลูโต
ข. ดาวเนปจูน
ค. ดาวพฤหัสบดี
ง. ดาวอังคาร
3.ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีบริวารมากที่สุด
ก. ดาวพฤหัสบดี
ข. ดาวศุกร์
ค. ดาวเสาร์
ง. ดาวยูเรนัส
4.ดาวดวงใดที่จัดเป็นดาวเคราะห์วงใน
ก. ดาวพุธ
ข. ดาวอังคาร
ค. ดาวพฤหัสบดี
ง. ดาวโลก
5.นักท่องอวกาศคนใดที่ได้เยียบบนดวงจันทร์เป็นคนแรก
ก. เอ็ดวิน แอลดริน
ข. ไมเคิล คอลลินส์
ค. นีล อาร์มสตรอง
ง. ไอแซก นิวตัน
6.นักบินอวกาศที่เดินทางไปในอวกาศสำเร็จเป็นคนแรกคือใคร
ก. ยูริ กาการิน
ข. วินเลียม เฮอร์เชล
ค. เอ็ดไวท์
ง. เอ็ดมาร์ล ฮัลเลย์
7.ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีวงแหวนล้อมรอบ
ก. ดาวพุธ
ข. ดาวศุกร์
ค. ดาวเสาร์
ง. ดาวพลูโต
8.ยานอวกาศใดที่นำนักบินอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์สำเร็จเป็นครั้งแรก
ก. ยานอะพอลโล 11
ข. ยานโคลัมโบ
ค. ยานโมล็อคโค
ง. ยานแคลเลนเจอร์
9.ชั้นบรรยากาศบนโลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซอะไรมากที่สุด
ก. ไฮโดรเจน
ข. ออกซิเจน
ค. ไนโตรเจน
ง. ฮีเลียม
10.โลกใช้เวลากี่วันในการหมุนรอบดวงอาทิตย์
ก. 356 วัน
ข. 355 วัน
ค. 366 วัน
ง. 365 วัน

โจทย์การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ

โจทย์การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
FFqewrfweqfrqw1. เขาทรายออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร จงหาการกระจัดของเขาทรายจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตร
1. 4 2. 20 3. 24 4.28
2. หนูแดงวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หนูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
400 เมตร, 400 เมตร 4000 เมตร, 0 4000 เมตร, 400 เมตร 4000 เมตร, 4000 เมตร
3. จากข้อ 2 ถ้าหนูแดงใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 8 นาที 20 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่ง (ในหน่วยเมตร/วินาที)
4 8 12 16
4. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จงหาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที
1..การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร 2.การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร
3.การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร 4. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
5.จากข้อ 4 ที่เวลา 10 วินาที อนุภาคนี้มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
0.25 0.50 1.00 2.00
6. จากข้อ 4 อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
0 1 2 4
7.วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดเมื่อเคลื่อนที่ได้ไกล 50 เมตรจากจุดเริ่มต้น
10 15 20 25
โจทย์สำหรับข้อ 8 ถึง 9
วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ s ดังรูป
8. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 20 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
7.65 8.80 10.95 12.0
9. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 100 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
20.00 22.22 26.67 30.98
10. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

ตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที 10 20 30 40
11.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่12.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดอย่างสม่ำเสมอ

13.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วคงที่

14.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

15.รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศใต้อีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 10 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80 100 120 140
16.จากข้อ 15 รถยนต์คันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80 100 120 140
17. สมศรีวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรีในขณะลดความเร็วลง
4 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ // 4 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้ // 16 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ// 16 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
18.น้องบีขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรคทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรคเป็นกี่เมตร
10 20 30 40
19. วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือจากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ 5 เมตร/วินาที2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
0 14 40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ 40 เมตร/วินาที ไปทางใต้
20.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาที 2 เมตร/วินาที เป็นเวลา 5 วินาทีติดต่อกันไป จงหาความเร็วของอนุภาคนี้เมื่อสิ้นสุดเวลา 5 วินาที เป็นกี่เมตร/วินาที
10 20 30 40
21. จากข้อ 20 อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางเท่าใดในเวลา 5 วินาที
25 50 75 100
22. จากข้อ 20 ถ้าอนุภาคนี้ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร/วินาที จากเริ่มต้นเป็นเวลา 5 วินาที อนุภาคนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นกี่เมตร
10 15 20 25
23.ยิงลูกกระสุนปืนทะลุผ่านแผ่นไม้อัดซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหนา และสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้าลูกกระสุนปืนทะลุผ่านไม้อัดแต่ละแผ่น ความเร็วจะลดลง 20% จงหาว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุไม้อัดไปได้กี่แผ่น
2 3 4 5
24. มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอดซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่าลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที
ส่วนบนของฟอร์ม ( 0.5 1.0 1.5 2.0 )

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา
นานาสาระ
บทเรียน ฟิสิกส์
ยินดีต้อนรับ
ข้อสอบนายสิบทหารบก
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
แนวข้อสอบเยียวยา
ข้อสอบการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ
การแสดงละคร รอบกองไฟ
แนวทางสู่ ครู คศ.3
แบบทดสอบเยียวยา1
เก็งข้อสอบเยียวยาการงาน
ข้อสอบเยียวยา
ข้อสอบเยียวยาปฐมวัย
เยียวยาคณิตศาสตร์
ข้อสอบเยียวยา คอมพิวเตอร์ ดนตรีศึกษา พลศึกษา
เยียวยา ไทย Eng วิทย์
เยียวยาสังคม อุตสาหกรรมศิลป์
เฉลยข้อสอบเยียวยาทุกวิชาเอก
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โหลดแนวข้อสอบเยียวยา
เกี่ยวกับข้อสอบเยียวยาทั้งหมด
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
รักมากมายนายภูมิ
ข้อสอบเยียวยาสำหรับผู้บริหาร
แบบทดสอบสายผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อสอบผู้บริหารเยียวยา
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 8 ชุด
นานาจิตตัง
Physics ฟิสิกส์
ขอความอนุเคราะห์
ดาวน์โหลดข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง)

http://oopps.bloggang.com

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search