โจทย์การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ

โจทย์การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
FFqewrfweqfrqw1. เขาทรายออกวิ่งจากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนือ 12 กิโลเมตร จงหาการกระจัดของเขาทรายจากค่ายมวยเป็นกี่กิโลเมตร
1. 4 2. 20 3. 24 4.28
2. หนูแดงวิ่งรอบสนามกีฬาซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หนูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
400 เมตร, 400 เมตร 4000 เมตร, 0 4000 เมตร, 400 เมตร 4000 เมตร, 4000 เมตร
3. จากข้อ 2 ถ้าหนูแดงใช้เวลาวิ่งทั้งหมด 8 นาที 20 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการวิ่ง (ในหน่วยเมตร/วินาที)
4 8 12 16
4. อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาดังกราฟ จงหาการกระจัดและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 20 วินาที
1..การกระจัด 0 ระยะทาง 40 เมตร 2.การกระจัด 0 ระยะทาง 80 เมตร
3.การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 40 เมตร 4. การกระจัด 20 เมตร ระยะทาง 80 เมตร
5.จากข้อ 4 ที่เวลา 10 วินาที อนุภาคนี้มีความเร็วกี่เมตร/วินาที
0.25 0.50 1.00 2.00
6. จากข้อ 4 อนุภาคนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
0 1 2 4
7.วัตถุจะมีความเร็วเท่าใดเมื่อเคลื่อนที่ได้ไกล 50 เมตรจากจุดเริ่มต้น
10 15 20 25
โจทย์สำหรับข้อ 8 ถึง 9
วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงจากจุดหยุดนิ่ง ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ s ดังรูป
8. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 20 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
7.65 8.80 10.95 12.0
9. ความเร็วของวัตถุเมื่อเคลื่อนที่ได้ทาง 100 เมตร มีค่ากี่เมตร/วินาที
20.00 22.22 26.67 30.98
10. วัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยมีความเร็วเริ่มต้น 20 เมตร/วินาที และมีความเร่งเปลี่ยนแปลงตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที

ตามกราฟข้างล่าง อยากทราบว่าความเร็วของวัตถุนี้ที่วินาทีที่ 10 มีค่ากี่เมตร/วินาที 10 20 30 40
11.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่12.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการกระจัดอย่างสม่ำเสมอ

13.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วคงที่

14.กราฟรูปใดแสดงว่าวัตถุมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

15.รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศใต้อีก 30 กิโลเมตร ในเวลา 10 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้เป็นกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80 100 120 140
16.จากข้อ 15 รถยนต์คันนี้มีความเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
80 100 120 140
17. สมศรีวิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือ อีก 1 วินาทีต่อมา วัดความเร็วได้ 6 เมตร/วินาที ในทิศทางเดิม จงหาความเร่งของสมศรีในขณะลดความเร็วลง
4 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ // 4 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้ // 16 เมตร/วินาที2 ไปทางเหนือ// 16 เมตร/วินาที2 ไปทางใต้
18.น้องบีขับรถด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที เห็นเด็กวิ่งข้ามถนนจึงเหยียบเบรคทำให้ความเร็วลดลงเหลือ 5 เมตร/วินาที ในเวลา 2 วินาที จงหาระยะทางในช่วงที่เบรคเป็นกี่เมตร
10 20 30 40
19. วัตถุอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ไปทางทิศเหนือจากนั้นมีความเร่งไปทางทิศใต้ 5 เมตร/วินาที2 เป็นเวลา 4 วินาที จงหาความเร็วของอนุภาคเป็นเท่าใด
0 14 40 เมตร/วินาที ไปทางเหนือ 40 เมตร/วินาที ไปทางใต้
20.อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที แล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาที 2 เมตร/วินาที เป็นเวลา 5 วินาทีติดต่อกันไป จงหาความเร็วของอนุภาคนี้เมื่อสิ้นสุดเวลา 5 วินาที เป็นกี่เมตร/วินาที
10 20 30 40
21. จากข้อ 20 อนุภาคนี้เคลื่อนที่ได้ทางเท่าใดในเวลา 5 วินาที
25 50 75 100
22. จากข้อ 20 ถ้าอนุภาคนี้ลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอ วินาทีละ 2 เมตร/วินาที จากเริ่มต้นเป็นเวลา 5 วินาที อนุภาคนี้จะอยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นกี่เมตร
10 15 20 25
23.ยิงลูกกระสุนปืนทะลุผ่านแผ่นไม้อัดซึ่งวางซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นมีความหนา และสมบัติเหมือนกันทุกประการ ถ้าลูกกระสุนปืนทะลุผ่านไม้อัดแต่ละแผ่น ความเร็วจะลดลง 20% จงหาว่าลูกกระสุนปืนจะทะลุไม้อัดไปได้กี่แผ่น
2 3 4 5
24. มะพร้าวลูกหนึ่งตกจากยอดซึ่งอยู่สูง 5 เมตร อยากทราบว่าลูกมะพร้าวลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาที
ส่วนบนของฟอร์ม ( 0.5 1.0 1.5 2.0 )

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search