เสียง

ข้อที่ 1)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 2)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 3)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 4)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 5)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 6)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 7)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 8)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 9)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ข้อที่ 10)
จากโจทย์และตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ ก หรือ ตัวเลือกที่ 1 ถูกต้อง
ข้อ ข หรือ ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง
ข้อ ค หรือ ตัวเลือกที่ 3 ถูกต้อง
ข้อ ง หรือ ตัวเลือกที่ 4 ถูกต้อง

ความรู้ เรื่อง การสั่นพ้อง

ทอร์ก กับโมเมนตัมเชิงมุม (L)พิมพ์


torque = r x F แรงบิด, ทอร์ก โมเมนต์ของแรงที่จะทำให้เกิดการหมุน

โมเมนตัมเชิงมุม angular momentum (L) = r x p

ปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่งเกิดขึ้นในวัตถุที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุน โมเมนตัมเชิงมุม เป็นปริมาณเวกเตอร์ หาค่าได้จากผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อย (I) และความเร็วเชิงมุม (w) image176

โมเมนตัมเชิงมุมมีหน่วย กิโลกรัม-เมตร2 ต่อวินาที

ถ้าทอร์กที่มากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมจะมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค


เสียงสะท้อนและเสียงก้อง

เมื่อคลื่นเสียงเมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปจนถึงสุดปลายของตัวกลางและพบตัวกลางที่มีความหนาแน่นกว่ามาก เช่น ผนัง กำแพง ฯลฯ คลื่นเสียงจะเกิดการสะท้อนกลับมายังแหล่งกำเนิดเสียงอันเป็นไปตามกฎของการสะท้อน

สมมติเพื่อนของท่านซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆท่านกำลังตะโกนใส่ผนังที่อยู่ห่างออกไป เนื่องจากสมองมนุษย์จะยังจำเสียงติดหูอยู่ได้ภายในช่วงเวลา 0.1 วินาทีหลังจากที่ได้ยินเสียงอันเกิดจากการหน่วงของระบบประสาท ดังนั้น หากผนังอยู่ค่อนข้างไกล และท่านได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับมาหลังจากที่ท่านได้ยินเสียงจากแหล่งจริง (คือจากปากเพื่อนของท่าน) นานกว่า
0.1 วินาที ท่านจะได้ยินเสมือนเป็น 2 เสียง คือเสียงจากแหล่งจริง และหลังจากนั้น เล็กน้อยก็จะได้ยินเสียงที่สะท้อนจากผนัง เราเรียกเสียงสะท้อนในกรณีนี้ว่า เสียงสะท้อน (echo)

แต่หากสมมติว่าผนังอยู่ไม่ห่างนัก เมื่อเพื่อนของท่านตะโกน เสียงสะท้อนจะมาถึงหูท่านภายในเวลาน้อยกว่า 0.1 วินาที ในกรณีนี้ท่านจะได้ยินเสียงจากแหล่งจริงและเสียงสะท้อนต่อเนื่อง เหมือนเป็นเสียงเดียวกัน เสียงที่สะท้อนในกรณีหลังนี้เราเรียกว่า เสียงก้อง(reverberation)

โดยทั่วไปแล้ว หากผนัง กำแพง หรือวัตถุขวางกั้น อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเกินกว่า 17 เมตร (ระยะโดยประมาณ) ผู้ฟังที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงสะท้อน แต่หากผนังอยู่ภายในระยะ 17 เมตร ผู้ฟังจะได้ยินเสียงก้อง

ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์ โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์


บทเรียน ฟิสิกส์

จงหาค่าคงตัวของสปริง (K)

ออกแรงดึงสปริงลงตามภาพด้วยแรง 2oooooooooooooooo0 N แล้วปล่อย
ผลปรากฏว่าสปริงสั่น 2ooooo0
รอบ ใช้เวลาไป 1oooo s


จงหาค่าคงตัวของสปริง (K)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….


มีแรงกระทำกับวัตถุดังรูป ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้น (จากวินาทีที่ 1 ถึงวินาทีที่3) จะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าใด

สอบฟิสิกส์ ม.4 KPCH จงหาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้น


วัตถุก้อนหนึ่งถูกแรงกระทำดังกราฟทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป
จงหาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้น

สอบฟิสิกส์ ม.4 KPCH

ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามภาพด้วยความเร็ว 20 m/s
ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามภาพด้วยความเร็ว 20 m/s ไปถูกกำแพง หลังจากนั้นลูกบอลก็กระเด็นกลับมาด้วยความเร็ว น้อยลงกว่าเดิม 50 m/s ถ้าลูกบอลมวล 25 kg เป็นเวลาทั้งหมด 5 นาที
ก.จงหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ข.หาแรง
ค.หาระยะทางทั้งหมด

SHM จงหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามภาพด้วยความเร็ว 20 m/s ไปถูกกำแพง หลังจากนั้นลูกบอลก็กระเด็นกลับมาด้วยความเร็ว น้อยลงกว่าเดิม 3/4 ถ้าลูกบอลมวล 2 kg
ก.จงหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

p = mu - mv
p = 30+40

ตอบ 70 Ns

ลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา แกว่งมา แกว่งไป เป็นเวลา 10 นาที

ลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา แกว่งมา แกว่งไป เป็นเวลา 10 นาที
ปรากฏว่านับได้ 12,000 รอบ
ก.จงหาความถี

ค.หาความยาว

.ใครตอบได้ ก็ลองโพสดูนะ อิอิ อิอิ
เกรียนเท่านั้นที่ทำไม่ได้

แนวข้อสอบฟิสิกส์ KPCH

ปลาตัวละ 10 กิโลกรัม ถามว่าจุดสมดุล มันจะอยู่ที่ใดรึ
ตอบได้ มั่นใจว่าตอบได้ก็คลิ๊กเลย ว่าถูกไหม


Center of Gravity

ออกแรงดึงสปริงลงตามภาพด้วยแรง 20 N แล้วปล่อย
ผลปรากฏว่าสปริงสั่น 20
รอบ ใช้เวลาไป 1 s


จงหาค่าคงตัวของสปริง (K)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ระยะที่สปริงยืดออก เมื่อถูกแรงดึง ( s )
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก
การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย
Simple harmonic motionเอามาจาก http://www.rmutphysics.com

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย

การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย
Simple harmonic motionเอามาจาก http://www.rmutphysics.com

simple harmonic motion (SHM)

Simple harmonic motionเอามาจาก http://www.rmutphysics.com

สรุปสูตรฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง

สรุปสูตรฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง
สรุปสูตรฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สรุปสูตรฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

สรุปสูตรฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
สรุปสูตร

--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ตัวอย่างข้อสอบ O NET และ A NET มาให้ดาวน์โหลดแล้ว

ตัวอย่างข้อสอบ O NET และ A NET มาให้ดาวน์โหลดแล้วรีบดาวน์โหลดด่วน
!!!!รักเพื่อนบอกเพื่อนมาดาวน์โหลดด้วยนะ เพราะเพื่อนกันมีอะไรดีๆ
ต้องบอกกัน


ตัวอย่างข้อสอบ O NET
http://school.eduzones.com/data-3-5-31873.html
ภาษาไทย (01)
สังคมศึกษา (02)
ภาษาอังกฤษ (03)
คณิตศาสตร์ (04)
วิทยาศาสตร์ (05)


ตัวอย่างข้อสอบ A NET
http://school.eduzones.com/data-3-5-31873.html
ภาษาไทย (11)
สังคมศึกษา (12)
ภาษาอังกฤษ (13)
คณิตศาสตร์ (14)
วิทยาศาสตร์ (15)
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่น่าเช่อว่าประโยคเสี่ยวๆจริงๆแล้วมันมีเยอะขนาดนี้ ก็เลยเอามาเก็บไว้หน่อย

>>ไม่น่าเช่อว่าประโยคเสี่ยวๆจริงๆแล้วมันมีเยอะขนาดนี้ ก็เลยเอามาเก็บไว้หน่อย
1. "ถึงพี่จะเสี่ยว แต่ก็อยากเฉี่ยวหัวใจเธอ"
2. ถึงพี่ไม่หล่อ แต่ก็จนหัวใจมันล้นด้วยรักเทอ
3. รักนะ จริง ๆ รักเราบ้างป่าว อยากฟังซ้ำ
4. เรารักกันนะตัวเอง
5. ความรักทำให้เกิดความเฉิ่มได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกสถานที่
6. สายตาเรายาวเพราะเราแอบมองเธออยู่ห่างๆ
7. เพื่อนให้มาบอกว่าหนูชอบพี่เพราะพี่ชอบแคะขี้มูก
8. คิดถึง ฝันถึง อย่าลืมส่งยิ้มให้พี่ด้วย
9. ไปทำอะไรอยู่ข้างบนน่ะ ลงมาสิ เพราะเราเอื้อมไม่ถึงเธอนะสิ
10. Q: มีอะไรเหรอ A: ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่..รัก..น่ะ
11. ถึงจะ เฉิ่ม ก็ รักนะคร้าบบบบ
12. ถึงหน้าจะเหลี่ยม ก็อยากเข้าไปเยี่ยมในหัวใจเธอ
13. ถึงน้ำจะเน่า แต่ก็ยังมีเงาจันทร์เสมอนะจ๊ะ...
14. หนึ่งสัปดาห์ยังมี 7 วัน แต่หนึ่งในใจฉัน มีเธอเพียงคนเดียว
15. ผู้สาว..ข่อยซิฮักเจ้าเด้อครับ
16. หัวใจพี่ทั้งสี่ห้อง มีไว้ให้น้องคนเดียว
17. กาลครั้งหนึ่งมีเต่ากับกระต่ายวิ่งแข่งกันแทบตายเพื่อไปตะโกนที่เส้นชัยว่า"รักเธอ"
18. I LOVE YOU.
19. หลงทางยังพอหาเจอ หลงเธอซิเหลือทน
20. วันนี้ร้อนนะครับ ความรักมันรุมเร้าผมหนะ
21. อยากให้คุณได้ยินเสียงบอกรักจากหัวใจ
22. ใครว่าข้าบ้าก็ว่าไป ข้าขอบ้า"รัก" เท่านั้นพอ
23. คลื่นสึนามิยังน้อยกว่าคลื่นหัวใจที่ฉันมีต่อเธอ
24. ขอเงินหน่อยจะเอาไปโทรบอกแม่ว่าเจอเนื้อคู่แล้ว
25. ช: ที่บ้านเธอมีน้ำมันไหม? ญ : ทำไมเหรอ ช : จะได้เอามาทอดสะพานรักของเรางัย
26. ฝนจะตก แดดจะออก แต่ก็ยังไม่หยุดรักคุณ อิอิอิ
27. ถึงพี่เรียนมาน้อย แต่หัวใจพี่ให้เต็มร้อยนะจะบอกหั้ย
28. ฉันอยากจะเป็นหมอนให้เธอนอนกอดตลอดทั้งคืน
29. เดินระวังหน่อยนะครับ!! ผมทำใจละลายไว้ตรงนั้น
30. อิจฉาปรอท ที่ได้อยู่ใกล้คนไข้ อิจฉาเส้นเลือดใหญ่ ที่อยู่ใกล้ใจเธอ
31. ตอนเรียนเลขอาจารย์สอนให้ผมคิดในใจ
พอโตขึ้นมาผมเลยคิดนอกใจใครไม่เป็นเลยครับ..
32. มีคนที่ผมชอบเเต่เขาไม่รู้ผมเลยไปบอกเขาเขากับตบหน้าผมเเล้วบอกว้า
เขาก็ชอบผมมานานเเล้วแหมื่อนกัน ผมดีไจมากเเล้วก็เลิกกันอีก3 วันต่อมา55+
33. ไม่เห็นหน้าเธอ แค่เห็นหลังคาบ้านก็มีความสุขแล้ววววว
34. เป็นโรคกระเพาะเพราะรักเธอ
35. รักเธอเพราะเธอเป็นเธอ
36. เดี๋ยวๆ !!!อย่าเพิ่งเดินไปครับ ผมหายใจไม่ออก เพราะคุณคือลมหายใจของผม
37. ผมว่าคุณหนักขึ้นเยอะเลยนะ..... เพราะผมเข้าไปอยู่ในหัวใจของคุณตลอดเวลา
38. รักน้องข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่ง นำท่วมไม่ถึงแห้งแหงแก๋
39. โอ๊ย..ช่วยผมด้วย..หายใจไม่ออก..ทำไมเธอต้องมาขโมยลมหายใจผมด้วย
40. เพิ่งรู้ว่ารัก ก็ตอน... ถูกเธอหักอก นี่แหล่ะ
41. เธอน่าจะเป็นช่างนะ ช่างน่ารักจริง จริง
42. ถ้าคลื่นความคิดถึงที่ให้เธอคือสึนามิ รับรองเลยว่าดอยสุเทพก็ไม่เหลือ
43. คือเราเป็นโรคไตอ่ะ...ไตหาหัวจาม "ตามหาหัวใจไงล่ะ"...อิ...อิ
44. ตั้งแต่เกิดมาเป็นคน มีตัวตนจนบัดนี้ เพิ่งได้เจอะเจอคนที่ใช่ ก็วันนี้แหล่ะ
45. "ยังรักอยู่เหมือนเดิม.... แต่ที่เพิ่มเติมคือความห่วงใย"
46. 1.เมื่อยมั้ยจะคนดี มานั่งในใจที่มั้ย 2.1-2-callนาทีละบาท Dtac
นาทีละห้าสิบสตางค์ แต่พี่คิดวินาทีละ ทุกลมหายใจ 3.A:อวกอยู่ B:เป็นอะไร
A:แพ้ B:แพ้อะไร A:แพ้ใจเธอ
47. เอ่อ..คุณครับ มีดอกรักรึเปล่า ช่วยเอามาใส่แจกันในหัวใจ ผมหน่อยครับ
48. 100 คนรักไม่เท่า 1คนภักดี 100 คำหวานที่มีไม่เท่า 1 คำที่จริงใจ
49. "ถึงจะขับรถสิบล้อ แต่ไม่ท้อที่จะรักเธอ"
50. แม้โลกจะมีเปลี่ยนกลางคืนกลางวัน
แต่รักของฉันมีให้เธอทั้งวันทั้งคืนไม่เปลี่ยนแปลง
และจะแข็งแรงขึ้นทุกคืนทุกวัน ก๊อฟรักจุ๋มนะ
51. ตัวยหนอนยังคิดถึงใบชาแล้วใยเล่าคนธรรมดาอย่างฉันจะไม่คิดถึงเธอ.
52. รักคุณยิ่งกว่าแรพเตอร์ ห่วงใยคุณยิ่งกว่าแบรนด์ซุปไก่
รักคุณยิ่งกว่าการบินไทย ห่วงใยคุณยิ่งกว่ายางมิชชลิน
53. โอ๊ย !...เจ็บจัง ตกหลุมรักคุณจังเบ้อเร่อเลย หมอบอกผมเป็นโรคไตอ่ะ
(ไตหาหัวจาม ตามหาหัวใจไง หาตั้งนานอยู่ที่คุณน่ะเอง)
54. รักกันน่าน ๆ นะ
55. นั้งคิดจนหัวหงอก เพียงแค่จะบอกว่ารักเธอ
56. รักกันวันละนิด
57. แขนของเธอเป็นฮอยอีหยังน่ะ เจ็บหรือเปล่า "ก็ฮอยอัน
ฉันรักเธอไงจ๊ะที่รัก ไม่เจ็บหรอก"
58. วันนี้เธอว่างไหม จะชวนเขามานั่งในหัวใจฉัน
59. รักน้องติ๋มคนเดียว สุดที่รักของพี่ "เฉิ่ม"
60. เอ่อ คือว่า คือ คือว่า ชะ ช้าน รักเทอนะ
61. ฉันรักเธอจนสุดจะทานทน ชายอื่นหมื่นล้านคน มิเทียมเทียบเธอ
62. คุณรู้มั้ย ตั้งแต่ผมเกิดมา ผมยังไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนเลย
หมาตัวเมียผมยังไม่สนเลย จนมาได้พบคุณ คุณเป็นคนแรกและคนเดียว ที่ผมสนใจ
และผมก็รักคุณมากด้วย
63. เตรียมปัดกวาดห้องใจ เพื่อต้อนรับขวัญใจของน้อง
64. นุ่นพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้เห็นคุณอีกแล้วล่ะเพราะความรักทำให้คนตาบอด
65. คุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยรู้มั้ย ช้านก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่ใครๆ
ก็พากันรักคุณ แต่คุณรู้มั้ยค่ะ ช้านก็เป็นหนึ่งในบรรดาสาวๆของคุณ
ที่รักคุณ รักคุณมานานแล้ว รักคุณมากๆนะค่ะ
66. คุณว่างมั้ย..คนดี พี่คนนี้ขอรบกวน อยากจะชวนคุณมานั่งที่...กลางหัวใจ
67. รับรักเด็กกำพร้า(แฟน)อย่างพี่ น้องคนดีไม่มีเหงาใจจ๊ะ
68. เหนื่อยไหมจ๊ะน้อง ที่ต้องคอยวิ่งอยู่ในใจพี่ตลอดเวลา
69. ฮาย หมัก มอง (ภาษาส่วย) ฉันรักเธอ
70. อยากมีเชือกผูกบ่วง จะได้คล้องหัวใจน้องมาใกล้พี่
71. "ไม่อยากให้เธอเดินข้างหน้าเพราะกลัวว่าเธอจะลืมฉัน""และฉันก็ไม่อยากเดินข้างหน้าเธอเหมือนกันเพราะกลัวว่าฉันจะลืมเธอ"แต่อยากให้เราสองคนจับมือแล้วเดินไปพร้อมๆกัน
72. เห็นอะไรนั่นม๊า เสี่ยวสะดุดรักไง (อิๆก้อเทอไงล่ะ)
73. จะแฮงหรือเวกกี้ซักกี่คันรถ ก็คงไม่ทำให้หายเมารักเธอ
74. 1.อยากจะทำร้ายจิตใจก็เชิญ แต่เบาๆนะ...เพราะมันอยู่ที่คุณแล้ว
2.อย่าเปิดพัดลมแรงนักสิ.... เดี๋ยวหัวใจก็ปลิวไปอยู่ที่เธอหรอก 3.
อย่าแปลกใจนะว่าทำต้องเดินตามคุณ
ก็เพราะ....ฉันเดินตามหาหัวใจของฉันอยู่ไง
75. พี่น่ะรักน้องจริง จะไม่ทิ้งให้เดียวดาย
76. รักคุณนะเหมือนบัวลอยไข่หวาน
77. มักแกมากๆ
78. ไปอยู่ที่ไหนมา ทำไมไม่เจอกันเร็วกว่านี้
79. หากยามใดที่ใจเธอเป็นแผล ฉันจะไปเป็นพลาสเตอร์ให้เธอ
แปะอยู่ที่แผลอย่างนั้น คอยดูแลรักษาแผลใจเธออย่างใกล้ชิด
จนหายสนิทไม่มีแม้แต่รอยแผลเป็นเลย
80. ข้ารักเอ็งเหมือนหนอนรักปลาแดก
81. กับข้าววันนี้อร่อย ดีน่ะ พี่ขอซักคำได้มั้ย....คำว่า รัก น่ะ
82. "ถึงพี่จะเฉิ่ม..เสี่ยว แต่พี่ก็อยากจะเกี่ยวหัวใจนวล"
83. ความรักก็เหมือนกับการกินข้าว
เมื่อเรากินข้าวอิ่มเมื่อไรเราก็จะมีความสุข เช่นเดียวกับการมีความรัก
เมื่เราสองคนรักกันเราก็จะมีความสุข
84. วันนี้เลอทั้งวันเลยอะ "เลอทัก รักเธอ" ไงจ๊ะ
85. ขอโทษที่ฉันไม่มีโอกาสแสดงความรู้สึกของใจได้มากไปกว่าการกล่าวคำว่ารัก
86. I love You ภาษานอกใชบอกรัก ถ้ายากนักภาษาจีน ฮัว อ้าย หนี่ ข่อย ฮัก
เจ้า ภาษาลาวก็เท่ดี ในวันนี้ภาษาไทย ฉันรักเธอ
87. พี่รักน้องแน่นเหนียว เหมือนข้าวเหนียวติดมือลาว ,
ห่วงยางไม่รู้ของใคร แต่ห่วงใยน่ะของพี่
88. เมื่อวานเสียเวลาตั้งนานแน่ะ เพราะมัวไปหลงทางอยู่ในหัวใจเธอน่ะ
89. อยากไปฮั่วเซ่งเฮงกับน้อง จะได้เป็นทองแผ่นเดียวกับพี่
90. อยากบอกรักเธอ..กลัวหัวใจเธอหล่นใส่พี่..(จัง)
91. น้องรู้บ้างไหมว่าน้องคือหัวใจของพี่เป็นคนที่พี่ตามหามาตลอดชีวิต...จากนี้พี่จะรักตราบจนสิ้นลมหายใจของพี่จ้า....
92. ความรักของฉันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
แต่มันใช้ความรู้สึกและความเข้าใจของคน 2 คน ที่รักกัน
93. ฮักเจ๋าแล่ว เห็นขาเป๋วข้อย หยั่งฮัก (เม่นบ่อ้ายหม่ำ)
94. ห่วงยางของใครไม่รู้แต่ห่วงหนะของผมคนเดียว
95. อุ้ยหัวใจมันหยุด สะดุดรักเธอ
96. อยากปล่อยลมปาก ผ่านใบหูเธอ แล้วกระซิบบอกเธอ ว่า I LOVE YOU (^.^)
97. อุ้ยใจพี่หาย ไปอยู่กับเธอ
98. รักพี่ต้องหนีแม่ รักแท้ข้าวเหนียวนึ่ง
99. เรารักนาย
100. แค่เห็นเธอก็ใจละลาย ถ้าเป็นโรคหัวใจ***ตายปั๊มกันไม่ทัน


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET

--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

การเรียนวิชาเคมีอินทรีย์
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ
ซึ่งจำแนกตามหมู่ฟังก์ชัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านชื่อ
คุณสมบัติทางกายภาพ
และการเปลี่ยนทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับสารประกอบประเภทนั้นๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาขั้นสูงและสามารถเลือกใช้สารเคมีและปฏิกิริยาได้อย่างเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้วิชาอื่นต่อไป
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

Re: แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ > วิทยาศาตร์

ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)


ระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)
การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง
กระบวนการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเล็กลงโดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี
คือ
1. การย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion)
เป็นการสลายอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กลง
โดยการบดเคี้ยวของฟันการหดตัวและการคลายตัวของทางเดินอาหาร
การทำงานของน้ำดี
2. การย่อยเชิงเคมี (Chemical Digestion)
เป็นการสลายอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลงโดยใช้เอ็นไซต์หรือน้ำย่อย

http://www.kr.ac.th

--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

Re: แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ > วิทยาศาตร์

ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)

พฤติกรรม หมายถึง

กิริยาของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นทั้งสิ่งเร้าภายใน
และสิ่งเร้าภายนอก
สิ่งเร้า (Stimulus )หมายถึง
คือ สัญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต
โดยทั่วไปแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
1. สิ่งเร้าภายในร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว
ความเครียด ความต้องการทางเพศ เป็นต้น
2. สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย ได้แก่ แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ำ
การสัมผัส สารเคมี เป็นต้น
กลไกการเกิดพฤติกรรม
1.เหตุจูงใจ
2. ตัวกระตุ้นปลดปล่อย


--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ > วิทยาศาตร์

ดิน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิต
ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน แร่ และการสลายตัวของสารอินทรีย์
โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย วัตถุต้นกำเนิดดิน
ส่วนสารอินทรีย์สลายตัวได้ฮิวมัส
ส่วนประกอบของดิน
1. สารอินทรีย์
เกิดจากการทับถมของใบไม้และสัตว์ที่ตายแล้วเรียกว่า ฮิวมัส
2.สารอนินทรีย์ เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่
3. น้ำ ได้จากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึมขึ้นมา
4. อากาศ แทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

การผสมเทียม (Artificial Insemination)

การผสมเทียม (Artificial Insemination)
การผสมเทียม คือ
การทำให้เกิดการปฏิสนธิโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ
โดยมนุษย์เป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียที่กำลังเป็นสัดเพื่อให้ตัวอสุจิผสมกับไข่
ทำให้เกิดการปฏิสนธิ
การผสมเทียมทำได้ทั้งในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ได้แก่ โค กระบือ สุกร
และสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย
ปลานิล เป็นต้น

การผสมเทียม โค กระบือและสุกร
ขั้นตอน
1.การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ตัวผู้หลั่งน้ำเชื้อออกมา
แล้วรีดเก็บน้ำเชื้อ
2. การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ต้องมีการตรวจปริมาณของตัวอสุจิและการ
เคลื่อนไหวของตัวอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์
3. การละลายน้ำเชื้อ โดยการนำน้ำยาเลี้ยงเชื้อเติมลงไปเพื่อหล่อเลี้ยง
ตัวอสุจิ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อ สารที่เติมลงไป คือ
- ไข่แดง
- โซเดียมซิเตรต
- สารปฏิชีวนะ
4. การรีดเก็บน้ำเชื้อมี 2 แบบ คือ
4.1 น้ำเชื้อสด หมายถึงน้ำเชื้อที่ละลายแล้วนำไปเก็บที่อุณภูมิ
4-5 องศาเซลเซียส เก็บได้นานเป็นเดือน
4.2 น้ำเชื้อแช่แข็ง
หมายถึงน้ำเชื้อที่นำมาทำให้เย็นจนแข็งตัวนำไปเก็บในไนโตรเจนเหลว
ที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียสเก็บได้นานเป็นปี
5. การฉีดน้ำเชื้อ
จะฉีดให้แม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกและอยู่ในวัยที่ผสมพันธุ์ได้
ถ้าเป็นโค อายุ 18 เดือน กระบืออายุ 3 ปี และสุกร อายุ 10 เดือน

ที่มา http://www.kr.ac.th

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

Simple harmonic motion

Simple harmonic motion

his article is about simple harmonic motion. For a detailed mathematical treatment of classical harmonic motion including damping and forcing, see harmonic oscillator.
Classical mechanics

Newton's Second Law
History of classical mechanics ·Timeline of classical mechanics
[show]Branches
[show]Formulations
[show]Fundamental concepts
[show]Core topics
[show]Scientists
v · d · e
In physics, simple harmonic motion (SHM) is a periodic motion that is neither driven nor damped. An object in simple harmonic motion experiences a net force which obeys Hooke's law; that is, the force is directly proportional to the displacement from the equilibrium position and acts in the opposite direction of the displacement.
A simple harmonic oscillator is a system which undergoes simple harmonic motion. The oscillator oscillates about an equilibrium position (or mean position) between two extreme positions of maximum displacement in a periodic manner. Mathematically, the motion of the oscillator can be described by means of a sinusoidal function such that the displacement x from the equilibrium position is given by:

where A is the amplitude, ω is the angular frequency such that ω = 2πf where f is the frequency in units of hertz, and φ is the phase which is the elapsed fraction of wave cycle in radians.
The angular frequency of the motion is determined by the intrinsic properties of the system (often the mass of the object and the force constant), while the amplitude and phase are determined by the initial conditions (displacement and velocity) of the system. The kinetic and potential energies of the system are in turn determined by both intrinsic properties and initial conditions.


Simple harmonic motion. In this moving graph, the vertical axis represents the coordinate of the particle (x in the equation), and the horizontal axis represents time (t).
Simple harmonic motion can serve as a mathematical model of a variety of motions, such as the oscillation of a spring. Additionally, other phenomena can be approximated by simple harmonic motion, including the motion of a simple pendulum and molecular vibration.
Simple harmonic motion provides the basis of the characterization of more complicated motions through the techniques of Fourier analysis

รวมข้อสอบสาธิตจุฬา ปี 53

รวมข้อสอบสาธิตจุฬา ปี 53


จากที่คุณครูสอบถามจากเด็ก ๆ มา คือ ง่าย ๆ มากคะ (ครับ) หนู (ผม) ทำได้

แล้วทุกคนจะลงท้ายที่ว่า ที่คุณครูสอน คุณแม่สอน ยากกว่าอีก (ง่ายอีกแล้ว)

ได้อย่างไรเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่ออีกทีวันที่ 22 มี.ค. 53 คะ

-------------------------------------------------------------------------------------

สรุปแล้วได้ความว่า เด็ก ๆ บอกว่าปีนี้ ใช้ดินสอสีแดง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเลย ให้เขียนตัวเลขตัวตอบใส่ในช่องสี่เหลี่ยมแทน ถ้าผิดให้ใส่เครื่องเท่ากับแล้วเขียนตัวเลือกใหม่

ข้อสอบ น้องบอกมีหลายหน้า มีกระดาษสีคละกันมา เย็บเล่มด้านข้าง
ครึ่งแรกครูให้ทำถึงกระดาษหน้าสีน้ำเงิน (ฟ้า) แล้วก็พักไปเข้าห้องน้ำ กับดื่มน้ำ เค้าเล่าว่า อีกประตูของห้องมีโถให้ฉี่ 2 โถ หลังจากพัก ให้กลับมาทำโดยเปิดจากด้านหลัง ทำมาถึงหน้าสีน้ำเงิน (ฟ้า) เป็นอันเสร็จ


1. ภาพไหนมีการเปลี่ยนสภาพ ตัวเลือกทั้งหมดเป็นภาพ
หนี่ง จำไม่ได้ สอง น้ำแข็งในแก้ว สาม ทราย สี่ เทียนไข ไม่ได้จุดไฟ

2. อวัยวะใดใช้สำหรับมอง

หนี่ง หู สอง ปาก สาม จมูก สี่ ตา

3.มีตารางคล้ายหมากฮอส สลับช่อง ดำ ขาว ดำขาว ไปเรื่อยๆ
พอถึง คอลัมสุดท้าย มันจะสลับกันอย่างไร

4. ครูจะบอกตัวเลข หกตัว ไปเรื่อยๆ ตัวเลข 6 ตัว คือ 1 2 4 5 7 8 พอเสร็จถามว่าตัวเลขทั้งหกตัว พูดอะไรไปบ้าง ตัวเลือกเป็นตัวเลขที่ครูบอก ข้อนี้น่าจะตอบ สอง

5. เป็นอนุกรมรูปดาวเรียงภาพอย่างง่ายๆ ให้ดูว่ารูปแบบดาว ต่อไปเป็นอย่างไร

6. เปรียบเทียบปริมาตรน้ำในทรงภาชนะรูปทรงต่างกันสี่แบบ ให้หาคำตอบว่าข้อใดถูกต้อง
หนี่ง น้ำ ภาชนะ หนี่งกับสอง เท่ากัน
สอง น้ำ ภาชนะ สองกับสี่เท่ากัน
สาม น้ำ ภาชนะ หนี่งกับสาม
สี่ น้ำ มีอยู่เท่ากัน ในทุกภาชนะ

7. มีภาพพับกระดาษรูปผีเสื้อใหญ่กางออก ถามว่าพอพับ แล้วเป็นภาพไหน

8. ยานพาหนะใด เคลื่อนที่ได้เร็วสุด

9. ข้อไหนพยัญชนะหันหัวไปทางเดียวกัน คล้าย ๆ แบบนี้

1. ผ ฝ ฟ 2. พ ป ฟ 3. พ ผ ฟ 4. ผ ฝ ฟ

10. วันนี้เป็นวันอังคาร เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร ตอบวันจันทร์

11. ดูภาพธงชาติและไฟจราจร คำถามคือ สีอะไรที่อยู่ในธงชาติและไฟจราจร
1.แดง 2.ขาว 3.น้ำเงิน 4.เขียว

12. อะไรที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง

1.เครื่องบิน 2.รถ 3.จระเข้ 4.มอเตอร์ไซค์

13 .ให้เรียงระยะกระโดดจากมากไปน้อย มี 4 รูป คน จิ้งโจ้ แมว กบ

14. มีรูปต้นไม้ ถ้าตัดต้นไม้ ตัดไปครึ่งหนึ่งของก้าน ภาพรอยตัดออกมาเป็นอย่างไร
คำตอบเป็น วงกลม

15. ข้อสัตว์อะไรมี 6 ขา
1. ม้า 2. นก 3. มด 4. หนอน

ข้อนี้น้องบอกว่า "ครูบอกเฉลย"

ปีนี้เด็ก ๆ เล่าว่ามีตัวอย่างให้เด็ก ๆ ดูเป็นแต่ละเรื่องด้วยคะ ไม่รู้ว่าทุกเรื่องหรือเปล่าแต่มีตัวอย่างที่คุณครูเฉลยหลายข้อเหมือนกัน
ครูจอยคะ
http://www.wattanasatitschool.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=wattanasatitschoolcom&thispage=1&No=1267514

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิ

เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิ
http://thaiphysics.blogspot.com/2011/01/shm-4-by.html

เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิเฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิ

(รอแป๊บ....กำลังอัพโหลดลง)

ตอนที่ 1

จากภาพใช้ตอบคำถามข้อ 1- 5

จงหาความยาวของลูกตุ้ม

1 Answer

2 Answer

3 Answer

4...Answer

5...Answer


เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

อย่าเชื่่อ ถ้ายังไม่ลองทำดูด้วยตัวเองเฉลยการบ้าน SHM ข้อต่อไป

คลิ๊ก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=29-01-2011&group=13&gblog=46ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search