ลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา แกว่งมา แกว่งไป เป็นเวลา 10 นาที

ลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมา แกว่งมา แกว่งไป เป็นเวลา 10 นาที
ปรากฏว่านับได้ 12,000 รอบ
ก.จงหาความถี

ค.หาความยาว

.ใครตอบได้ ก็ลองโพสดูนะ อิอิ อิอิ
เกรียนเท่านั้นที่ทำไม่ได้

1 ความคิดเห็น:

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

ความถี่ได้ 20

L = 1/160 m

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search