มีแรงกระทำกับวัตถุดังรูป ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทำนั้น (จากวินาทีที่ 1 ถึงวินาทีที่3) จะทำให้วัตถุเปลี่ยนโมเมนตัมไปเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search