แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ เรื่อง การสะท้อนของเสียง

แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ เรื่อง การสะท้อนของเสียง


เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะทำให้เกิดการสะท้อนของเสียงซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อนของคลื่น คือ
1. รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก (เส้นปกติ) และรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน
และปัจจัยที่มีผลต่อการสะท้อนของเสียง ได้แก่
- ลักษณะพื้นผิวที่คลื่นเสียงไปกระทบ (ผิวเรียบและแข็ง สะท้อนได้ดี ส่วนผิวอ่อนนุ่มเนื้อพรุน จะดูดซับเสียงได้ดี)
- มุมตกกระทบกับระนาบสะท้อนเสียง (เสียงจะสะท้อนได้ดี เมื่อ มุมของเสียงสะท้อนเท่ากับมุมของเสียงตกกระทบ)
เสียงจะสะท้อนได้ดี ถ้าผิวสะท้อนแข็งและเรียบ เช่น เสียงจะสะท้อนกับแผ่นไม้เรียบได้ดีกว่าสะท้อนกับแผ่นไม้เจาะรูให้ผิวขรุขระ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search