เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิเฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ by อ.ภูมิ

(รอแป๊บ....กำลังอัพโหลดลง)

ตอนที่ 1

จากภาพใช้ตอบคำถามข้อ 1- 5

จงหาความยาวของลูกตุ้ม

1 Answer

2 Answer

3 Answer

4...Answer

5...Answer


เฉลยการบ้าน SHM (ลูกตุ้ม+สปริง) ม.4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

อย่าเชื่่อ ถ้ายังไม่ลองทำดูด้วยตัวเองเฉลยการบ้าน SHM ข้อต่อไป

คลิ๊ก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=29-01-2011&group=13&gblog=461 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฉลยการบ้าน SHM ข้อต่อไป

คลิ๊ก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=oopps&date=29-01-2011&group=13&gblog=46

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search