แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ > วิทยาศาตร์

ดิน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนเวียนที่มีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งมีชีวิต
ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ดินเกิดจากการสลายตัวของหิน แร่ และการสลายตัวของสารอินทรีย์
โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย วัตถุต้นกำเนิดดิน
ส่วนสารอินทรีย์สลายตัวได้ฮิวมัส
ส่วนประกอบของดิน
1. สารอินทรีย์
เกิดจากการทับถมของใบไม้และสัตว์ที่ตายแล้วเรียกว่า ฮิวมัส
2.สารอนินทรีย์ เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่
3. น้ำ ได้จากน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินซึมขึ้นมา
4. อากาศ แทรกซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search