จงหาค่าคงตัวของสปริง (K)

ออกแรงดึงสปริงลงตามภาพด้วยแรง 2oooooooooooooooo0 N แล้วปล่อย
ผลปรากฏว่าสปริงสั่น 2ooooo0
รอบ ใช้เวลาไป 1oooo s


จงหาค่าคงตัวของสปริง (K)
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search