ศึกษาเนื้อหา

หลักสูตรE-Training
หลักสูตรครูผู้สอน
หลักสูตรผู้บริหาร1
หลักสูตรผู้บริหาร2
หลักสูตรศึกษานิเทศก์
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบับแก้ไข 2545
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลาง2551
สาระหลักสูตร2544
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สังคมฯ(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ศิลปศึกษา(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(หลักสูตร2544)
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(หลักสูตร2544)
หลักสูตรปฐมวัย
นวัตกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยเบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล[IEP]


แบบทดสอบหลังบทเรียน

แบบทดสอบความรู้เรื่องการวิจัยเบื้องต้น
แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา1
แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา2
แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา3
แบบทดสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Sub-Admin1)
แบบทดสอบเยียวยา1
แบบทดสอบเยียวยา2
แบบทดสอบเยียวยา3
แบบทดสอบเยียวยา4
แบบทดสอบเยียวยา5
แบบทดสอบเยียวยา6

--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search