ทอร์ก กับโมเมนตัมเชิงมุม (L)พิมพ์


torque = r x F แรงบิด, ทอร์ก โมเมนต์ของแรงที่จะทำให้เกิดการหมุน

โมเมนตัมเชิงมุม angular momentum (L) = r x p

ปริมาณทางฟิสิกส์ซึ่งเกิดขึ้นในวัตถุที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุน โมเมนตัมเชิงมุม เป็นปริมาณเวกเตอร์ หาค่าได้จากผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อย (I) และความเร็วเชิงมุม (w) image176

โมเมนตัมเชิงมุมมีหน่วย กิโลกรัม-เมตร2 ต่อวินาที

ถ้าทอร์กที่มากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ โมเมนตัมเชิงมุมจะมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search