สอบฟิสิกส์ ม.4 KPCH จงหาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้น


วัตถุก้อนหนึ่งถูกแรงกระทำดังกราฟทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนไป
จงหาแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อวัตถุนั้น

3 ความคิดเห็น:

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

หาพื้นที่ใต้กราฟนะครับ

หาเป็นไหมนิ

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

ก 20
ข 30
ต 40
ง 50

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

ง 50

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search