การผสมเทียม (Artificial Insemination)

การผสมเทียม (Artificial Insemination)
การผสมเทียม คือ
การทำให้เกิดการปฏิสนธิโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ
โดยมนุษย์เป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมียที่กำลังเป็นสัดเพื่อให้ตัวอสุจิผสมกับไข่
ทำให้เกิดการปฏิสนธิ
การผสมเทียมทำได้ทั้งในสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ได้แก่ โค กระบือ สุกร
และสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย
ปลานิล เป็นต้น

การผสมเทียม โค กระบือและสุกร
ขั้นตอน
1.การรีดเก็บน้ำเชื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นให้ตัวผู้หลั่งน้ำเชื้อออกมา
แล้วรีดเก็บน้ำเชื้อ
2. การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ต้องมีการตรวจปริมาณของตัวอสุจิและการ
เคลื่อนไหวของตัวอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์
3. การละลายน้ำเชื้อ โดยการนำน้ำยาเลี้ยงเชื้อเติมลงไปเพื่อหล่อเลี้ยง
ตัวอสุจิ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเชื้อ สารที่เติมลงไป คือ
- ไข่แดง
- โซเดียมซิเตรต
- สารปฏิชีวนะ
4. การรีดเก็บน้ำเชื้อมี 2 แบบ คือ
4.1 น้ำเชื้อสด หมายถึงน้ำเชื้อที่ละลายแล้วนำไปเก็บที่อุณภูมิ
4-5 องศาเซลเซียส เก็บได้นานเป็นเดือน
4.2 น้ำเชื้อแช่แข็ง
หมายถึงน้ำเชื้อที่นำมาทำให้เย็นจนแข็งตัวนำไปเก็บในไนโตรเจนเหลว
ที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียสเก็บได้นานเป็นปี
5. การฉีดน้ำเชื้อ
จะฉีดให้แม่พันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกและอยู่ในวัยที่ผสมพันธุ์ได้
ถ้าเป็นโค อายุ 18 เดือน กระบืออายุ 3 ปี และสุกร อายุ 10 เดือน

ที่มา http://www.kr.ac.th

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search