ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามภาพด้วยความเร็ว 20 m/s
ลูกบอลเคลื่อนที่ไปตามภาพด้วยความเร็ว 20 m/s ไปถูกกำแพง หลังจากนั้นลูกบอลก็กระเด็นกลับมาด้วยความเร็ว น้อยลงกว่าเดิม 50 m/s ถ้าลูกบอลมวล 25 kg เป็นเวลาทั้งหมด 5 นาที
ก.จงหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
ข.หาแรง
ค.หาระยะทางทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search