เฉลยข้อสอบ o-net

เฉลยขอสอบภาษาอังกฤษ O-Net 53
1.
3 / 3
2.
1 / 4
3.
4 / 3
4.
1 / 3
5.
3 / 1
6.
2 / 1
7.
2 / 4
8.
4 / 4
9.
3 / 2
10.
4 / 2
11.
4 / 2
12.
3 / 3
13.
2 / 1
14.
3 / 1
15.
4 / 2
16.
2 / 3
17.
4 / 2
18.
2 / 1
19.
3 / 2
20.
3 / 4
21.
d. 2
22.
d. 1
23.
c. 2
24.
c. 4
25.
c. 4
26.
d. 4
27.
d. 2
28.
a. 3
29.
c. 3
30.
c. 3
31.
3
32.
2
33.
2
Visit http://yuri-eng-on-the-rox.exteen.com today for the answer you
want to know !!!! Yuri is here to help everyone !!!!
34.
3
35.
4
36.
4
37.
3
38.
4
39.
4
40.
4
41.
3
42.
3
43.
1
44.
4
45.
2
46.
1
47.
1
48.
3
49.
4
50.
1
51.
4
52.
1
53.
4
54.
1
55.
3
56.
2
57.
1
58.
2
59.
1
60.
2
61.
3
62.
3
63.
3
64.
4
65.
2
66.
4
67.
3
68.
1

69.
4
70.
1
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search