แผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

แผนการสอน แผนจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
ใช้ได้ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายครับ ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี...

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 http://www.ziddu.com/download/12147327/11.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 http://www.ziddu.com/download/12147326/22.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 http://www.ziddu.com/download/12147324/33.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 http://www.ziddu.com/download/12147325/44.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 http://www.ziddu.com/download/12147428/55.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 http://www.ziddu.com/download/12147429/77.rar.html
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 http://www.ziddu.com/download/12147430/66.rar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search