เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ
เรื่องที่ 1 กรดเบส
http://www.ziddu.com/download/12147954/1B.pdf.html
เรื่องที่ 2 ปริมาณสารสัมพันธ์
http://www.ziddu.com/download/12147953/2B.pdf.html
เรื่องที่ 3 ไฟฟ้าเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147951/3B.pdf.html
เรื่องที่ 4 สมดุลเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147950/4B.pdf.html
เรื่องที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
http://www.ziddu.com/download/12147952/5B.pdf.html

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search