หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ


ก. หาแรงดันที่ก้นภาชนะ
ข. หาแรงดันที่กระทำต่อผนังด้านข้างภาชนะ


ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search