แรงปฏิกิริยา

แรงปฏิกิริยา

แรงกับการวิ่ง

การวิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นระยะรอบซ้ำๆ กันอย่างต่อเนื่อง อัตราเร็วของคลื่นสัมพันธ์กับความถี่และความยาวคลื่น ดังสูตรต่อไปนี้

อัตราเร็ว = ความถี่ ´ ความยาวคลื่น

ในทำนองเดียวกัน อัตราเร็วในการวิ่งก็สัมพันธ์กับความถี่ในการก้าว ( จำนวนก้าวที่วิ่งได้ในหนึ่งวินาที ) และความยาวของก้าว ( ระยะทางในการก้าววิ่งแต่ละก้าว ) ดังสูตรต่อไปนี้

อัตราเร็ว = ความถี่ในการก้าว ´ ความยาวของก้าว

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search