ข้อสอบฟิสิกส์ที่เถียงกัน แต่เราคิดว่าจะเถียงเพื่อไร มันง่ายนิดเดียว

ข้อใดกล่าวถึงแสงไม่ถูกต้อง
1. แสงสีรุ้งจากปริซึมเกิดจากปรากฏการณ์หักเห
2. แสงสีรุ้งบนผิวฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์แทรกสอด
3. ปรากฏการณ์หักเห สามารถอธิบายโดยใช้แสงเป็นคลื่นได้
4.แสงอาพันธ์(coherent light) กับแสงเอกรงค์(monochomatic wave) มีความหมายเดียวกัน

ฟองสบู่เป็นฟิลม์บางอย่างหนึ่ง(ไม่ใช่ฟิลม์รัฐภูมินะขอรับ )
แสงเมื่อกระทบผิวบนของฟองสบู่จะเกิดปรากฏการณ์สะท้อนและหักเหพร้อมกัน
แสงที่หักเหเมื่อกระทบอีกผิวของฟองสบู่ก็สะท้อนกลับมารวมกันกับแสงสะท้อนครั้งแรก
แสงสะท้อนสองครั้งเมื่อพบกันเกิดการแทรกสอดกัน บางสีเกิดการเสริมบางสีก็หักล้างกัน
ทำให้เห็นแสงสะท้อนเป็นสีรุ้ง
ดังนั้นข้อ 2. จึงเป็นข้อที่ถูกต้องครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search