กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ

กฏการเคลื่อนที่ของนายภูมิ
"วัตถุเมื่อเคลื่อนที่จากจุดจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดจุดหนึ่ง สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออะไร"

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search