อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี - Untitled Document

อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี - Untitled Document

การทดลองอุปมาอุปมัยครึ่งชีวิต โดยการโยนลูกเต๋าที่แต้มสีหน้าเดียวจา นวน
32 ลูก แล้วคัดเอาลูกเต๋าที่หงาย
หน้าซึ่งแต้มสีออก จนกระทั่งเหลือลูกเต๋าเพียง 2 ลูก
ถ้าครึ่งชีวิตของการโยนครั้งนี้คือ 4 ครั้ง จงหาว่าในการ
ทดลองนี้ต้องโยนลูกเต๋ากี่ครั้ง

วิธีทำ จะต้องทำการโยนลูกเต๋า = 16 ครั้ง
ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search