เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อ 1. .

ข้อ 14. .

ข้อ 2. .

ข้อ 15. .

ข้อ 3. .

ข้อ 16. .

ข้อ 4. .

ข้อ 17. .

ข้อ 5. .

ข้อ 18. .

ข้อ 6. .

ข้อ 19. .

ข้อ 7. .

ข้อ 20. .

ข้อ 8. .

ข้อ 21. .

ข้อ 9. เพราะพลังงานของรังสีแผ่ออกมามากกว่าพลังงานที่จะได้จากอะตอมที่จะเปลี่ยนพลังงาน

(ซึ่งมีระดับพลังงานในหน่วย eV. เท่านั้น) และมากกว่าระดับพลังงานของ e ที่วนรอบนิวเคลียส

ข้อ 10. .

ข้อ 11. .

ข้อ 12. .

ข้อ 13. .

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search