แรงวันเดอร์วาลว์

นิวตรอนเเละโปรตรอนสามารถอยู่ด้วยกันได้ภายในนิวเคลียส

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search