มาร่วมเฉลยข้อสอบฟิสิกส์โควตามช.53

เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่มีค่าตัวประกอบกำลังมากที่สุด
1. พัดลม
2. ตู้เย็น
3. เตารีด
4. เครื่องปรับอากาศ

อีกข้อหนึ่ง

ข้อใดกล่าวถึงแสงไม่ถูกต้อง
1. แสงสีรุ้งจากปริซึมเกิดจากปรากฏการณ์หักเห
2. แสงสีรุ้งบนผิวฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์แทรกสอด
3. ปรากฏการณ์หักเห สามารถอธิบายโดยใช้แสงเป็นคลื่นได้
4.แสงอาพันธ์(coherent light) กับแสงเอกรงค์(monochomatic wave) มีความหมายเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search