รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว ถ้าต่อมารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นลบและความเร่งเป็นบวก ถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ว ถ้าต่อมารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นลบและความเร่งเป็นบวก ถามว่าทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรถามว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search