แนวข้อสอบโอเน็ต ก.พ.ปี 2554 (ปีการศึกษา 2553)

1. รังสีใดมีอำนาจทะลุผ่านสูงที่สุด เรียงตามลำดับ
แอลฟา บีตา แกมมา
แกมมา บีตา แอลฟา
บีตา แอลฟา แกมมา
แอลฟา แกมา บีตา

2. จากสมการ อยากทราบว่า A คืออะไร
นิวเคลียสของธาตุใหม่
อนุภาคแอลฟา
อนุภาคบีตา
รังสีแกมมา

3. เมื่อนิวเคลียสของ สลายตัวให้อนุภาคแอลฟา นิวเคลียสของธาตุใหม่จะมีเลขมวลและเลขอะตอมเป็นเท่าใดตามลำดับ
90,234
234,90
91,238
238,91

4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน จะเกิดขึ้นได้เมื่อใด
นิวตรอนชนกับนิวเคลียสของธาตุหนัก
การรวมตัวของธาตุเบา
การรวมตัวของธาตุหนัก
รังสีแกมมามาชนกับนิวเคลียสของธาตุเบา

5. เมื่อเวลาผ่านไป 6 วัน ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีมวลของธาตุเดิมเหลือเพียงร้อยละ 12.5 จากเดิม ธาตุนี้มีครึ่งชีวิตกี่วัน
0.5
1.25
2.0
2.5

6. โซเดียม-24 มีครึ่งชีวิต 15 ชั่วโมง จำนวนหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 45 ชั่วโมงจะสลายไปเท่าใดของของเดิม
1/8
3/8
7/8
2

7. รังสีในข้อใดที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อสารได้มากที่สุด
รังสีแอลฟา
รังสีบีตา
รังสีแกมมา
รังสียูเรอิก

8. รังสีแอลฟา รังสีบีตาและรังสีแกมมา เมื่อเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า ข้อใดไม่เกิดการเบน
รังสีแอลฟา
รังสีบีตา
รังสีแกมมา
รังสีแอลฟาและบีตา

9. คาร์บอนเป็นธาตุที่เป็นส่วนสำคัญของสิ่งมีชีวิต สัญลักษณ์ แสดงว่านิวเคลียสของคาร์บอนนี้มีอนุภาคตามข้อใด
โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 12 ตัว
โปรตอน 12 ตัว นิวตรอน 6 ตัว
โปรตอน 6 ตัว อิเล็กตรอน 12 ตัว
โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 6 ตัว

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับไอโซโทปของธาตุๆ หนึ่ง
มีเลขมวลเท่ากัน แต่เลขอะตอมต่างกัน
มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน แต่จำนวนโปรตอนต่างกัน
มีจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากัน

11. รังสีชนิดใดใช้รักษาโรคมะเร็ง
รังสีเอกซ์
รังสีแอลฟา
รังสีบีตา
รังสีแกมมา

12. ในการสลายตัวของ นิวเคลียสของคาร์บอน-14 ปล่อยอิเล็กตรอนออกมาสองตัว นิวเคลียสใหม่จะมีประจุเป็นกี่เท่าของประจุโปรตอนข้อสอบข้อที่ 12
5
7
8
14

13. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา
รังสีแกมมาไม่มีประจุ
รังสีแอลฟามีประจุ +4
รังสีบีต้ามีมวลน้อยที่สุด และอำนาจทะลุทะลวงผ่านต่ำที่สุด
รังสีแอลฟามีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุด

14. ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุเรดอน-220 มีครึ่งชีวิต 52 วินาที ถ้ามีเรดอน-220 ทั้งหมด 512 กรัม จะใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหลือเรดอน-220 อยู่ 64 กรัม
52 วินาที
1 นาที 44 วินาที
2 นาที 36 วินาที
3 นาที 28 วินาที

15. แรงนิวเคลียร์ หมายถึงแรงในข้อใด
แรงดูดระหว่างนิวคลีออนในนิวเคลียส
แรงผลักระหว่างนิวคลีออนในนิวเคลียส
แรงดูดระหว่างอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส
แรงผลักระหว่างอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส

16. รังสีใดไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก
รังสีแกมมา
รังสีบีตา
รังสีแอลฟา
ผิดทุกข้อ

17. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหาร
รังสีแกมมา
รังสีอินฟาเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต
ไมโครเวฟ

18. สัญลักษณ์นิวเคลียสของคาร์บอน-12 อาจเขียนย่อเป็น C-12 เลข 12 หมายถึงอะไร
จำนวนโปรตอน
จำนวนนิวตรอน
ผลรวมของจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอน
ผลรวมของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน

19. รังสีอัลตราไวโอเลตมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร
ใช้ถนอมอาหาร
ใช้ฆ่าเชื้อโรค
ใช้ตรวจอวัยวะภายใน
ใช้รักษาโรคบางชนิด

20. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่ฉายผ่านร่างกายมนุษย์ไปตกบนฟิล์ม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของกระดูก
รังสีแกมมา
รังสีเอกซ์
รังสีอินฟาเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต

21. ขณะที่เราเห็นคลื่นกำลังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิด สิ่งใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่น
ตัวกลาง
อนุภาคของตัวกลาง
พลังงาน
ถูกทุกข้อ

22. คลื่นกล หมายถึงคลื่นในข้อใด
คลื่นที่ไม่ต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่
คลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
คลื่นที่อนุภาคของตัวกลางสั่นในทิศตั้งฉากกับทิศของคลื่น
คลื่นที่อนุภาคตัวกลางสั่นในทิศขนานกับทิศของคลื่น

23. คลื่นข้อใดเป็นคลื่นกล
คลื่นแสง
คลื่นวิทยุ
คลื่นเสียง
คลื่นไมโครเวฟ

24. ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ระยะตั้งฉากจากแนวสมดุลไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่น
ระยะตั้งฉากจากแนวสมดุลไปถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่น เรียกว่า ความยาวคลื่น
ระยะห่างระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกันเรียกว่า ความยาวคลื่น
ระยะห่างระหว่างสันคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน เรียกว่า ความยาวคลื่น

25. เมื่อใช้นิ้วเตะบนผิวน้ำ 1 ครั้ง คลื่นที่เกิดขึ้นมีลักษณะตามข้อใด
เป็นคลื่นดลเส้นตรง
เป็นคลื่นดลวงกลม
เป็นคลื่นต่อเนื่องเส้นตรง
เป็นคลื่นต่อเนื่องวงกลม

26. เมื่อมีคลื่นผิวน้ำแผ่ไปถึงวัตถุซึ่งลอยอยู่ที่ผิวน้ำ วัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไร
เคลื่อนที่ไปทิศเดียวกับคลื่น
เคลื่อนที่ไปทิศตรงข้ามกับคลื่น
กระเพื่อมขึ้นลงตามแนวดิ่ง
ขยับไปข้างหน้าแล้วถอยหลัง

27. ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นและหน้าคลื่นสัมพันธ์ตามข้อใด
ขนานกัน
ตั้งฉากกัน
ไปทิศเดียวกัน
ไปทิศตรงข้าม

28. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งเข้าอีกสู่ตัวกลางหนึ่งโดยทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นตกกระทบไม่ตั้งฉากกับรอยต่อของตัวกลางทั้งสอง คลื่นในตัวกลางที่สองมีสิ่งใดไม่เปลี่ยนแปลง
ความเร็ว
ความยาวคลื่น
ทิศการเคลื่อนที่
ความถี่คลื่น

29. เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นสู่น้ำลึก โดยมีหน้าคลื่นในน้ำตื้นขนานกับรอยต่อระหว่างน้ำตื้นกับน้ำลึก ข้อใดเป็นจริง
ความยาวคลื่นลดลง
ความถี่เพิ่มขึ้น
ทิศการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยน
อัตราเร็วคงตัว

30. เมื่อคลื่นน้ำต่อเนื่องหน้าวงกลมสองขบวนซึ่งเหมือนกันทุกประการ เคลื่อนที่มาพบกัน โดยสันคลื่นพบกับสันคลื่น จะเกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
การสะท้อน
การหักเห
การแทรกสอดแบบเสริมกัน
การแทรกสอดแบบหักล้างกัน

31. เมื่อคลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดขวาง จะมีคลื่นบางส่วนแผ่จากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น คลื่นที่แผ่ไปมีลักษณะตามข้อใด
มีหน้าคลื่นเป็นวงกลม
มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรง
มีหน้าคลื่นขนานกับหน้าคลื่นเดิม
ทิศการเคลื่อนที่คงเดิม

32. เมื่อเราสัมผัสกีตาร์ขณะถูกดีดเราจะรู้สึกว่าสายกีตาร์สั่นพร้อมกับได้ยินเสียง ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ถูกต้อง
ก. สายกีตาร์สั่นเพราะได้พลังงานกลจากนิ้วมือ
ข. พลังงานเสียงที่เกิดขึ้นทำให้สายกีตาร์สั่น
ค. เสียงที่เราได้ยินเกิดจากสายกีตาร์
คำตอบที่ถูกต้องคือ
ข้อ ก, ข
ข้อ ข, ค
ข้อ ก, ค
ข้อ ก,ข,ค

33. ตัวกลางชนิดใดเสียงผ่านได้ดีที่สุด
เหล็ก
ไม้
น้ำ
อากาศ

34. เพราะเหตุใดคลื่นเสียงจึงเป็นคลื่นตามยาว
คลื่นเสียงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกล
อนุภาคของตัวกลางสั่นในแนวเดียวกับแนวที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่
คลื่นเสียงมีความยาวคลื่นยาว
คลื่นเสียงมีความถี่สูง

35. ในขณะที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศ จะทำให้เกิดผลตามข้อใด
ก. อนุภาคของอากาศเกิดการอัดตัวและขยายตัวสลับกันไป
ข. ตรงกลางของส่วนอัดและส่วนขยาย อนุภาคของอากาศมีการกระจัดเป็นศูนย์
คำตอบที่ถูกต้อง คือ
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ผิดทั้ง 2 ข้อ
ข้อ ก ถูก
ข้อ ข ถูก

36. เราใช้ปริมาณใดในการบอกความดังเสียง
ระดับเสียง
ระดับความเข้มเสียง
ความเข้มเสียง
คุณภาพเสียง

37. ระดับเสียงขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ความถี่เสียง
แอมพลิจูด
ความเข้มเสียง
คุณภาพเสียง

38. เสียงแหลมคือเสียงตามข้อใด
เสียงที่มีแอมพลิจูดมาก
เสียงที่มีระดับเสียงสูง
เสียงที่มีความยาวคลื่นยาว
เสียงที่มีความเข้มเสียงสูง

39. สิ่งใดที่ช่วยให้เราแยกประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงได้
ระดับเสียง
คุณภาพเสียง
ความเข้มเสียง
ระดับความเข้มเสียง

40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก. เกิดจาการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ข. เป็นคลื่นตามขวางเช่นเดียวกับคลื่นผิวน้ำ
ค. สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่อาศัยตัวกลาง
คำตอบที่ถูคือข้อ
ข้อ ก , ข
ข้อ ข , ค
ข้อ ก, ค
ข้อ ก, ข, ค

41. คลื่นต่อไปนี้ คลื่นชนิดใดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศได้
คลื่นวิทยุ
คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นเสียง
คลื่นรังสีเอกซ์

42. คลื่นขบวนหนึ่งมีความเร็ว 8 เมตรต่อวินาทีระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกันมีค่าเท่ากับ 16 เมตร คลื่นความถี่เท่าใด(Hz)
0.5
1.0
2.0
2.5

43. คลื่นวิทยุ 2 คลื่นมีความถี่ 150 MHz และ 30 MHz ตามลำดับ คลื่นวิทยุทั้งสองนี้จะมีความยาวคลื่นต่างกันกี่เมตร
8
6
4
2

44. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านใดที่นำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
แสง
รังสีเอกซ์
ไมโครเวฟ
รังสีแกมมา

45. ทิศทางของสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แนวใด
ตั้งฉากกับทิศของคลื่นและสนามไฟฟ้า
ขนานกับทิศของคลื่นและสนามไฟฟ้า
ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
ขนานกับทิศของคลื่น

46. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบัติเหมือนกันอย่างหนึ่ง สมบัติดังกล่าวคืออะไร
หักเหได้เท่ากัน
เลี้ยวเบนได้เท่ากัน
แทรกสอดเท่ากัน
ความเร็วเท่ากัน

47. การผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นพาหะแบบ FM แตกต่างจาการผสมแบบ AM อย่างไร
แบบ FM ความถี่คงที่ แต่แบบ AM ความถี่เปลี่ยน
แบบ FM ความถี่คงที่ แต่แบบ AM ความถี่เปลี่ยน
แบบ FM ความถี่เปลี่ยนแต่แบบ AM ความถี่คงที่
แบบ FM เปลี่ยนทั้งความถี่และแอมพลิจูด แต่แบบ AM คงที่

48. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่ฉายผ่านร่างกายมนุษย์ไปตกบนฟิล์ม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของอวัยวะในกระดูก
รังสีแกรมมา
รังสีเอกซ์
รังสีอินฟราเรด
รังสีอัลตราไวโอเลต

49. คลื่นวิทยุFM ความถี่ 90 MHz มีความยาวคลื่นเท่าใด กำหนดให้ความเร็วของคลื่นวิทยุเท่ากับ 300 M(m/s)
3.0 m
3.3 m
6.0 m
6.6 m

50. ตัวเลือกใดในเหตุการณต่อไปนี้ที่มนุษย์จะได้ยินเสียง
ความถี่ 10 Hz ระดับความเข้มเสียง 80 dB
ความถี่ 300 Hz ระดับความเข้มเสียง 0 dB
ความถี่ 30,000 Hz ระดับความเข้มเสียง 0 dB
ความถี่ 30,000 Hz ระดับความเข้มเสียง 80 dB

51. หมูแดงวิ่งรอบสนามกีฬา ซึ่งมีความยาวรอบสนาม 400 เมตร หมูแดงวิ่งทั้งหมด 10 รอบ จงหาระยะทางและการกระจัดที่ได้
400 เมตร, 400 เมตร
4000 เมตร, 0 เมตร
4000 เมตร, 400 เมตร
4000 เมตร, 4000 เมตร

52. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 25 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 500 เมตร
10 s
15 s
20 s
25 s

53. รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากเมือง x ไปเมือง y ที่อยู่ห่างกัน 240 กิโลเมตร ถ้าออกเดินทางเวลา 06.30 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
08.30 น.
08.50 น.
09.30 น.
09.50 น.

54. เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 400 เมตร จากนั้นเดินทางไปทิศตะวันออกได้ระยะทาง 300 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 250 วินาที เด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาที
0.2
2.0
2.8
4.0

55. ขว้างวัตถุลงในแนวดิ่งจากหน้าผาสูง ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าใด
50 m/s
60 m/s
70 m/s
80 m/s

56. โยนวัตถุขึ้นตรงๆในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่านานเท่าใดวัตถุจะขึ้นไปได้สูงสุด ( g = 10 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง )
0.5
1.0
1.5
2.0

57. ชายคนหนึ่งโยนเหรียญขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 15 เมตรต่อวินาทีเป็นเวลานานเท่าใดเหรียญจึงจะกลับมาสู่ตำแหน่งเริ่มต้น( g = 10 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง )
1.0
1.5
2.0
3.0

58. หากปล่อยก้อนหินจากตึกสูงเมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที ก้อนหินจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาที( g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง )
49
24.5
14.8
9.8

59. ถ้ายิงก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 98 เมตรต่อวินาที ก้อนหินจะถึงจุดสูงสุดใช้เวลานานกี่วินาที ( g = 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง )
5.0
10.0
29.6
49.0

60. ผึ้งตัวหนึ่งบินไปเป็นระยะทาง 10 เมตร ในเวลา 2 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของผึ้งตัวนี้
2 m/s
3 m/s
4 m/s
5 m/s

61. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลก
ทำให้วัตถุไม่สามารถลอยออกไปจากโลก
ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก
ทำให้วัตถุที่ตกอิสระมีความเร่งเท่ากัน
ถูกทุกข้อ

62. สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์ในด้านใด
ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆบนโลก
ทำให้เกิดกลางวันกลางคืน
ช่วยป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์
ช่วยป้องกันอันตรายจากลมสุริยะ

63. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสนามโน้มถ่วง
มีทิศพุ่งเข้าหาศูนย์กลางของวัตถุ
วัตถุอื่นที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงจะถูกแรงดึงดูด
แรงดึงดูดเนื่องจากสนามโน้มถ่วงมีค่าคงตัว
วัตถุทั้งหลายมีสนามโน้มถ่วงของตัวเอง

64. ปรากฎการณ์ใดเกี่ยวข้องกับสนามโน้มถ่วง
ปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลง
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
ขว้างวัตถุขึ้นไปในอากาศแล้ววัตถุตกลงสู่พื้นเสมอ
ถูกทุกข้อ

65. สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำขนานที่มีประจุไฟฟ้าแต่ละแผ่นเท่ากัน แต่เป็นประจุต่างชนิดกันจะมีลักษณะตามข้อใด
มีทิศออกจากแผ่นบวกไปแผ่นลบแต่มีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ
มีทิศออกจากแผ่นลบไปแผ่นบวกและมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ
มีทิศออกจากแผ่นบวกไปแผ่นลบและมีความหนาแน่นสม่ำเสมอ
มีทิศออกจากแผ่นลบไปแผ่นบวกแต่มีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ

66. เส้นแรงแม่เหล็กใช้สำหรับบอกสิ่งใด
ทิศทางของเข็มทิศในสนามแม่เหล็ก
ทิศของสนามแม่เหล็ก
ชนิดของแท่งแม่เหล็ก
ถูกมากกว่า 1 ข้อ

67. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก. ภายนอกแท่งแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กมีทิศออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้
ข. ภายในแท่งแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กมีทิศออกจากขั้วใต้เข้าสู่ขั้วเหนือ
ข้อ ก. ผิด ข้อ ข. ถูก
ข้อ ก. ถูก ข้อ ข. ผิด
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ผิดทั้ง 2 ข้อ

68. อนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษ แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอิเล็กตรอนจะเป็นอย่างไร
วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัว
เบนไปทางขวามือ
เบนไปทางซ้ายมือ
วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงและถอยหลังกลับในที่สุด

69. เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณหนึ่งซึ่งมีมีสนาม กรณีใดที่ความเร็วของอิเล็กตรอนไม่เปลี่ยนแปลง
ขนานกับสนามแม่เหล็ก
ขนานกับสนามไฟฟ้า
ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

70. ถ้านำเข็มทิศไปว่างไว้บริเวณขั้วโลกเหนือ ปลายเข็มทิศจะชี้ไปทางใด
ชี้ไปทางทิศเหนือ
ชี้ทางทิศใต้
ชี้ลงสู่พื้นดิน
ชี้ขึ้นท้องฟ้า

71. สิ่งต่อไปนี้อะไรบ้างที่มีผลต่อทิศทางของแรง ที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุที่วิ่งในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
ขนาดของสนามแม่เหล็ก
ขนาดของประจุ
ชนิดของประจุ
ขนาดของความเร็ว

72. รถบรรทุกน้ำมันมักมีโซ่ห้อยลากดินขณะรถแล่นเพื่อ
ใช้ดูดประจุจากพื้นถนน
รับประจุจากพื้นถนน
ถ่ายเทประจุกับพื้นถนน
ใช้ฉุดลากรถคันอื่น

73. สนามไฟฟ้ามีทิศตามข้อใด
ทิศเดียวกับทิศของแรงที่กระทำต่อประจุลบ
ทิศตรงข้ามกับทิศของแรงที่กระทำต่อประจุบวก
ทิศเดียวกับทิศของแรงที่กระทำต่อประจุบวก
ทิศตั้งฉากกับทิศของแรงที่กระทำต่อประจุบวก

74. เส้นแรงไฟฟ้ามีสมบัติอย่างไร
มีทิศออกจากประจุลบพุ่งเข้าหาประจุบวก
มีทิศขนานกับผิวของวัตถุที่มีประจุ
เส้นแรงทางไฟฟ้าสามารถตัดกันได้
สิ้นสุดที่ผิวตัวนำและไม่ตัดกัน

75. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าบริเวณใดมีสนามไฟฟ้าหรือไม่
นำเข็มทิศไปวางบริเวณนั้น
นำประจุไปวางบริเวณนั้น
นำเครื่องวัดกระแสไปวางบริเวณนั้น
ถูกทุกข้อ

76. เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำซึ่งวางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะมีผลอย่างไรกับลวดตัวนำ
ลวดตัวนำเกิดความร้อน
ทำให้ลวดตัวนำเป็นฉนวน
ทำให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่
ทำให้ลวดตัวนำหยุดนิ่ง

77. โล่ห์ป้องกันอันตรายจากลมสุริยะคือข้อใด
สนามแม่เหล็ก
สนามโน้มถ่วง
สนามไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ

78. ข้อใดกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ประจุลบเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า
ประจุบวกเคลื่อนที่สวนทางกับสนามไฟฟ้า
ประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางเดียวกับสนามไฟฟ้า
ประจุลบเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า

79. ถ้าอนุภาคมีประจุบวกมวล m เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปทางขวามือผ่านสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งขึ้นแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคเป็นอย่างไร
โค้งออก
โค้งเข้า
โค้งขึ้น
โค้งลง

80. สนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแสงนั้นมีทิศทางตามข้อใด
ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง
ขนานกับสนามไฟฟ้าแต่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของแสง
ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าและทิศการเคลื่อนที่ของแสง
ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแต่ขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของแสง

81. คาบของการเคลื่อนที่มีความหมายตรงข้อใด
เวลาในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ
จำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 วินาที
ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 รอบ
ความเร็วของวัตถุในการเคลื่อนที่

82. เอาเชือกผูกวัตถุแล้วแกว่งให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับแรงที่ทำหน้าเป็นแรงสู่ศูนย์กลางคือแรงใด
แรงดึงดูดของโลก
แรงที่วัตถุดึงเชือก
แรงที่เชือกดึงวัตถุ
น้ำหนักของวัตถุ

83. แรงสู่ศูนย์กลางของรถที่กำลังเลี้ยวโค้งบนถนนราบ แรงใดทำหน้าเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง
แรงโน้มถ่วง
แรงมีทิศออกจากศูนย์กลาง
แรงที่ไปบิดล้อรถ
แรงเสียดระหว่างยางรถกับถนน

84. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
เส้นตรงด้วยความเร็วคงที่
เส้นโค้งที่มีความเร่งคงตัวทั้งสองแกน
เส้นโค้งพาราโบลา
ความเร่งคงตัวในแนวระดับ

85. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้งแบบใด
วงรี
วงกลม
พาราโบลา
ไฮเพอร์โบลา

86. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจเไทล์
เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
มีแรงกระทำต่อวัตถุคือแรงโน้มถ่วง
มีความเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ถูกทุกข้อ

87. เด็กคนหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยอัตราเร็ว 6 เมตร/วินาที เป็นเวลา 1 นาที วิ่งด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาทีอีก 1 นาที แล้วเดินต่อไปด้วยอัตราเร็ว 1 เมตร/วินาที อีก 1 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในช่วง 3 นาที ในหน่วย เมตร/วินาที
3.0
3.5
4.0
4.5

88. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งสูงสุด อัตราเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไร
เป็นศูนย์
มีอัตราเร็วในแนวราบเป็นศูนย์
มี่ค่าเท่ากับอัตราเร็วแนวราบเมื่อเริ่มเคลื่อนที่
มีค่าเท่ากับอัตราเร็วเมื่อเริ่มต้น

89. คลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสินค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ขนาดของการกระจัดเท่าใดในหน่วยกิโลเมตร
14
65
72
79

90. เหวี่ยงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นวงกลม ในแนวระนาบระดับ 20 รอบใช้เวลา 4ื วินาท จุกยางเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่าใดกี่รอบ/วินาที
0.25
4
5
10

91. การทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของนอต คาบการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อทดลองตามข้อใด
เพิ่มมวลของวัตถุ โดยความยาวเท่าเดิม
ลดมวลของวัตถุ โดยความยาวเท่าเดิม
เพิ่มความยาวเชือก โดยมวลของวัตถุเท่าเดิม
ลดความยาวเชือก โดยมวลของวัตถุเท่าเดิม

92. เมื่ออยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักของวัตถที่มีมวล 10 kg ได้ 20 นิวตัน ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่บนดวงจันทร์ ถ้าปล่อยให้วัตถุตกที่ผิวดวงจันทร์จะมีความเร่งเท่าใดุ ในหน่วย m/sexp(2)
1.5
2.0
2.5
3.0

93. ชายคนหนึ่งเดินทางไปทางเหนือ 100 เมตร ใช้เวลา 60 วินาที แล้วเดินต่อไปทางทิศตะวันออกอีก 200 เมตรใช้เวลา 40 วินาทีเขาเดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าใดในหน่วยเมตร/วินาที
1
2
3
4

94. รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทางที่รถยนต์เคลื่อนที่ 10 นาที
2.0 กิโลเมตร
2.5 กิโลเมตร
3.0 กิโลเมตร
3.5 กิโลเมตร

95. รถยนต์เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนเส้นตรงเวลาผ่านไป 4 วินาที มีความเร็วเป็น 20 m/s ถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรถยนต์มีความเร่งเท่าใด m/s exp(2)
2
3
4
5

96.เด็กเดินไปทางทิศตะวันออก 100 เมตร ย้อนกลับมาทางเดิม 20 เมตร ใช้เวลา 1 นาที เด็กคนนี้เดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตร/วินาที
1
2
3
4

97.ี่ การเคลื่อนที่ใดที่แรงลลัพธ์กระทำต่ออวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
เส้นตรง
วงกลม ด้วยอัตราเร็วคงตัว
โพรเจกไทล์
ฮาร์มอนิกอย่างง่าย

98. อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อนุภาคในข้อใดที่เมื่อนำไปวางสนสนามแม่เหล็ก แล้วจะมีแรงแม่เหล็กกระทำ
นิวตรอน
โปรตอนและนิวตรอน
โปรตอนและอิเล็กตรอน
โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน

99. อนุภาคอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษ แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอน
วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว
เบนไปทางขวา
เบนไปทางซ้าย
วิ่งต่อไปเป็นเส้นตรงและถอยหลังกลับในที่สุด

100. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่อไปนี้มีความเร่งของวัตถุเป็นศูนย์
เคลื่อนที่บนพื้นเอียงลื่น
การตกอิสระของวัตถุ
การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับด้วยความเร็วคงตัว
การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search