อะตอมที่มีเลขอะตอมเหมือนกัน และเลขมวลอะตอมต่างกันเราเรียกอะตอมเหล่านั้นว่า

1. 2
2. 3
3. 2
4. 1
5. 3
6. 4
7. 3
8. 3
9. 4
10. 2
11. 4
12. 3
13. 1
14. 3
15. 2
16. 1
17. 1
18. 1
19. 2
20. 2
21. 3
22. 2
23. 3
24. 3
25. 2
26. 3
27. 2
28. 4
29. 3
30. 3
31. 1
32. 3
33. 1
34. 2
35. 1
36. 2
37. 1
38. 2
39. 2
40. 4
41. 3
42. 1
43. 3
44. 1
45. 1
46. 4
47. 3
48. 2
49. 2
50. 2
51. 2
52. 3
53. 3
54. 3
55. 2
56. 4
57. 4
58. 1
59. 2
60. 4
61. 4
62. 4
63. 3
64. 4
65. 3
66. 4
67. 3
68. 1
69. 1
70. 3
71. 3
72. 3
73. 4
74. 4
75. 2
76. 3
77. 1
78. 3
79. 4
80. 3
81. 1
82. 3
83. 4
84. 3
85. 3
86. 4
87. 3
88. 3
89. 2
90. 3
91. 3
92. 2
93. 3
94. 2
95. 4
96. 2
97. 2
98. 3
99. 1
100. 3

1 ความคิดเห็น:

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

ไอโซโทป

คำศัพท์ที่ควรทราบ

ไอโซโทป ( Isotope ) หมายถึง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีเลขอะตอมเท่ากัน แต่มีเลขมวลต่างกัน เช่น
ไอโซบาร์ ( Isobar ) หมายถึง อะตอมของธาตุต่างชนิดกันที่มีเลขมวลเท่ากัน แต่มีเลขอะตอมไม่เท่ากัน เช่น
ไอโซโทน ( Isotone ) หมายถึง อะตอมของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน เช่น

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search