ฟรี โปรแกรม e-office เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บเอกสาร callcenter งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์...

 

ระบบ E-OFFICE : สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ , ระบบ CRM , ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิส์   ( paperless )

 

 

               ระบบ E-OFFICE เป็นโปรแกรม สำหรับบริหารงานในองค์กร,บริษัท 
online ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต , Intranet ที่รวมระบบ CRM ไว้ในระบบ 
  ทำให้ได้  ระบบการจัดการงานในสำนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ผู้บริหารเห็นข้อมูลทุกส่วน   เก็บข้อมูลลูกค้าลงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ   ระบบงานเอกสารขาย-ซื้อ ( ใบเสนอราคา,ใบส่งสินค้า,ใบวางบิล,ใบกำกับภาษี ,ใบสั่งซื้อสินค้า)  มี ระบบอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน , การสั่งงานพนักงานผ่านระบบปฏิทินงาน ชัดเจน ,  มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กร    ส่งเอกสาร หนังสือ คำสั่ง  พร้อม ให้พนักงาน เซ็นรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ทราบสถานะ ของเอกสารที่ส่งไป online  ประหยัดกระดาษ(Paperless)ลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

      ·        เก็บข้อมูลลูกค้าลงฐานข้อมูล จัดเก็บไฟล์งาน รูปภาพ แผนที่ ไฟล์จากการ scan  ตามรายชื่อลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าได้
·        ระบบบันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า  ทราบประวัติ สรุปเป็นรายการบันทึกการติดต่อ ให้ทราบว่า วันนี้มีลูกค้ารายใดติดต่อเข้ามาเรื่องอะไร ค้นหาย้อนหลังได้
·        ส่งหนังสือเวียน,คำสั่ง,ประกาศ  ให้พนักงานเซ็นรับทราบ ออนไลน์ มีสถานะ ของการส่ง-การรับ ให้ทราบว่า ใครเปิดอ่าน , ลงนามรับทราบเอกสาร หรือ มีความเห็นอย่างไร  และ ส่งคืน หรือ ส่งต่อให้ ผู้มีอำนาจสั่งการได้ รวดเร็ว
·        สั่งงาน พนักงาน ผ่านระบบปฏิทินงานออนไลน์ เป็นรายบุคคล หรือ ทั้งแผนก หรือทั้งองค์กรมีระบบรายงานผลปฏิบัติให้ทราบ กำหนดงาน และ นัดหมายได้อย่างเป็นระบบ
·        ส่ง SMS ถึงลูกค้า ตามที่กำหนด ทีละราย หรือเป็นกลุ่ม หรือทั้งหมด จากฐานข้อมูล
·        จองห้องประชุม ,จองรถยนต์ หรือ จองทรัพยากร ของบริษัท  online  มีระบบปฏิทินการใช้งาน  เก็บประวัติการขอใช้ ผู้ขอใช้   มีระบบอนุมัติให้ใช้จากผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบการทับซ้อนเวลากัน
·        ออกเอกสารขาย จากฐานข้อมูลลูกค้า และ ฐานข้อมูลสินค้า พร้อมมีระบบอนุมัติเอกสารก่อนนำไปใช้  เอกสารเป็น ไฟล์ PDF
·        ค้นหาเอกสาร  ตามเลขที่ ตามวัน หรือ ตามชื่อลูกค้า เรียกดูเอกสาร(ใบเสนอราคา,ใบส่งสินค้า,ใบวางบิล,ใบกำกับภาษี,ใบสั่งซื้อ )  มองเห็นเอกสารทั้งองค์กร ทราบว่า แต่ละวันมีเอกสารใดออกไปบ้าง  

และ Feature อื่นๆ อีกมากมาย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  และ สมัครใช้งาน ฟรี ที่      www.e-office.in.th

Thu, 10 Feb 2011 12:04:47 GMT

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search