การสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสี

ในการวัดการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง พบว่าสารจะเปลี่ยนจากสารละลาย 2,000 นิวเคลียส/
วินาที เป็น 1,000 นิวเคลียส / วินาที จะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมง อยากทราบว่าอีกนานเท่าไร
จึงจะสลายเป็น 500 นิวเคลียส / วินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search