วิชาฟิสิกส์ (รหัส ว 4421 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมดุลกล จำนวน 5 ข้อ

ข้อที่ 1)
ข้อใดที่แสดงว่าวัตถุสมดุลต่อการเลื่อนที่
ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , นั่งอ่านหนังสือ
ลิฟท์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงตัว , รถกำลังเลี้ยว
นั่งอ่านหนังสือ , รถกำลังเลี้ยว
ถูกทุกข้อ

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 2)
ข้อความใดถูกต้อง
วัตถุที่มีอัตราเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสภาพสมดุล
วัตถุอยู่นิ่งกับที่ เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
วัตถุที่มีความเร็วคงตัวเป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตพร้อมกัน
วัตถุที่หมุนอยู่กับที่เป็นวัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุนและอยู่ในสมดุลสถิตด้วย

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 3)
ข้อความใดถูกต้อง
วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่และอยู่ในสมดุลต่อการหมุนพร้อมกัน คือวัตถุที่อยู่ในสมดุลสถิตเท่านั้น
วัตถุซึ่งหมุนรอบแกนที่อยู่กับที่เป็น วัตถุที่อยู่ในสมดุลต่อการเลื่อนที่
ไม่มีวัตถุใดที่อยู่ในสมดุลต่อการหมุน และสมดุลต่อการเลื่อนที่พร้อมกัน
ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 4)
เมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ไม่มีแรงกระทำบนวัตถุ
วัตถุไม่มีความเร็ว
วัตถุไม่มีความเร่ง
วัตถุมีอัตราเร็วคงตัว

--------------------------------------------------------------------------------
ข้อที่ 5)
ข้อใดสมดุลสถิตทุกข้อ
นั่งอ่านหนังสือ รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
แท่งไม้ไถถลงมาตามพื้นเอียง , รถแล่นด้วยความเร็วคงตัว
หนังสือวางบนโต๊ะ , ปั้นจั่น
รอก , กว้านหมุน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search