โมเมนตัม และ การดล

. นักกีฬาเตะลูกฟุตบอลมวล 200 กรัม อัดกำแพงแล้วลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วเดิม ถ้าแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็น 40 นิวตัน ลูกบอลกระทบกำแพงอยู่นานเท่าใด
ก. 0.025 S
ข. 0.05 S
ค. 0.027 S
ง. 0.5 S

2. ก้อนหินมวล 2 Kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดจึงจะสามารถหยุดก้อนหินก้อนนี้ได้ในช่วงเวลา 5000 วินาที
ก. 1200 นิวตัน
ข. 2400 นิวตัน
ค. 3600 นิวตัน
ง. 4800 นิวตัน

3. ลูกฟุตบอลมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าผู้รักษาประตูให้มือรับลูกบอลให้หยุดนิ่ง ภายในเวลา 0.04 วินาที แรงเฉลี่ยที่มือกระทำต่อลูกบอลมีขนาดเท่าใด
ก. 100 N
ข. 250 N
ค. 500 N
ง. 750 N

4. หากปล่อยลูกบอลมวล 50 กรัม จากต่ำแหน่งที่สูง 1.25 เมตรจากพื้น พบว่าลูกบอลกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นสูง 0.8 เมตร ใหการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเท่าใด
ก. 0.45 kg m/s
ข. 0.80 kg m/s
ค. 0.90 kg m/s
ง. 1.60 kg m/s

5. เมื่อปลาอยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฎว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซยติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล
ก. 22 N
ข. 30 N
ค. 32 N
ง. 53 N

6. มวล 5 กิโลกรัม อยู่ในสภาพหยุดนิ่ง ถูกกระทำด้วยแรงคงที่ 6 นิวตัน เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นแรงกระทำลดลงไปอย่างสม่ำเสมอจนเป็น 0 นิวตัน ในเวลา 3 วินาที ความเร็วของมวลก้อนนี้เมื่อแรงกระทำคือ 0 คือ
ก. 2.4 m/s
ข. 4.2 m/s
ค. 7.8 m/s
ง. 9.6 m/s

7. ลูกปืนมวล 3 กรัม มีความเร็ว 700 เมตร/วินาที วิ่งทะลุผ่านแท่งไม้มวล 600 กรัม เกิดการดลทำให้แท่งไม้มีความเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของลูกปืนหลังทะลุผ่าน
ก. 200 m/s
ข. 300 m/s
ค. 400 m/s
ง. 500 m/s

8. ยิงลูกปืนมวล 4 กรัม ด้วยความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ให้ทะลุผ่านแผ่มไม้มวล 800 กรัม ซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกยาว ทันทีที่ลูกปืนทะลุแผ่นไม้ แผ่นไม้มีความเร็ว 3 เมตร/วินาที ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็นเท่าใด
ก. 1.6 Ns
ข. 2.4 Ns
ค. 3.2 Ns
ง. 4.0 Ns

9. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กิโลกรัม กลิ้งเข้าชนแท่งไม้หนัก 4 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนพื้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของแท่งไม้กับพื้นเท่ากับ 0.2 กลังจากการชนแล้วลูกเหล็กหยุดนิ่งกับที่ แท่งไม้จะไถลไปได้ไกลเท่าไร
ก. 1.25 เมตร
ข. 6.25 เมตร
ค. 50.2 เมตร
ง. 222 เมตร

10. ลูกปืนมวล 4 กรัม มีความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ยิงทะลุแผ่นไม้หนัก 800 กรัมที่ห้อยแขวนไว้ด้วยเชือกยาว หลังจากทะลุแผ่นไม้ ลูกปืนมีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จงหาว่าแท่งไม้จะแกว่งขึ้นสูงจากจุดหยุดนิ่งเท่าใด
ก. 0.15 m
ข. 0.20 m
ค. 0.45 m
ง. 0.60 m

11. ชาย 2 คน มวล 50 และ 100 กิโลกรัม ยืนอยู่บนลานน้ำแข็งราบและลื่นผูกติดกันด้วยเชือกเบยาว 9 เมตร เมื่อชายมวล 100 กิโลกรัม ดึงเชือกเข้ากาตัวเอง เขาจะเลื่อนไปชนกัน ณ ตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งที่ห่างจากตำแหน่งเดิมของเขาเป็นระยะเท่าใด
ก. 0 m
ข. 3 m
ค. 4.5 m
ง. 6 m

12. ช่างไม้ใช้ค้อนมวล 200 กรัม ตีตะปูมวล 2 กรัม ในแนวราบ โดยความเร็วของค้อนก่อนกระทบตะปูเป็น 10 เมตร/วินาที และค้อนไม่กระดอนจากหัวตะปู ถ้าเนื้อไม้มีแรงต้านทานเฉลี่ย 1000 นิวตัน ตะปูเจาะลึกในเนื้อไม้ที่เซนติเมตร
ก. 0.1
ข. 0.2
ค. 1.0
ง. 2.0

13. วัตถุเคลื่อที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยอัตราเร็ว 4u ที่ตำแหน่งสูงสุด และขณะนั้นวัตถุได้แตกออกเป็น 2 ส่วนที่มีมวลเท่ากัน ส่วนหนึ่งตกลงในแนวดิ่ง อัตราเร็วในแนวราบของส่วนที่สองเป็นเท่าใด
ก. 2u
ข. 4u
ค. 6u
ง. 8u

14. มวล A วิ่งด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาที เข้าชนมวล B ซึ่งอยู่นิ่ง หลังจากชนมวล B วิ่งไปในทิศ 30 องศา กับแนวเดิมของ A หลังการชนมวล A จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเทาใด และในทิศทำมุมเท่าใดกับแนวเดิม
ก. 0.86 m/s และ 30 องศา
ข. 0.86 m/s และ 60 องศา
ค. 0.50 m/s และ 30 องศา
ง. 0.50 m/s และ 60 องศา

15. รถทดลองมวล M วิ่งด้วยความเร็ว v เข้าชนกับรถทดลองมวล m ซึ่งหยุดนิ่งและติดสปริงไว้ ถ้ามวล m1 และ m2 เท่ากันและการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ภายหลังการชนมวล m 1 จะเคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดเท่าใด
ก. 20 cm
ข. 16 cm
ค. 12 cm
ง. 8 cm

16. มวลขนาด 8 kg เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยคาวมเร็ว 20 m/s ไปชนกับมวลขนาด 2 kg ที่เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 10 m/s พลังงานจลน์รวมเปลี่ยนไปกี่จูล
ก. 400 จูล
ข. 500 จูล
ค. 600 จูล
ง. 800 จูล

17. รถทดลองมวล 1.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2 เมตรต่อวินาที เข้าชนรถทดลองอีกคันหนึ่ง ซึ่งมวลเท่ากันและอยู่นิ่ง หลังการชนรถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ติดกันไป จงหาค่าพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้น
ก. 0.25 จูล
ข. 0.5 จูล
ค. 0.75 จูล
ง. 1 จูล

18. ยิงลูกปืนมวล 10 กรัม ในแนวระดับ ด้วยความเร็ว 1000 เมตร/วินาที เข้าไปฝังในเป้ามวล 5 กิโลกรัม ซึ่งผูกเชือกแขวนไว้ในแนวดิ่ง เป้าจะแก่งขึ้นไปสูงกว่าตำแหน่งเดิมที่เซนติเมตร
ก. 20
ข. 25
ค. 40
ง. 50

19. ยิงลูกปืนมวล 25 กรัม เข้าไปฝังอยู่ในถุงทรายมวล 6 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่ และทำให้ถุงทรายโยนสูงขึ้นเป็นระยะ 20 เซนติเมตร จงหาความเร็วของลูกปืนในหน่วยเมตร / วินาที
ก. 222 เมตรต่อวินาที
ข. 482 เมตรต่อวินาที
ค. 500 เมตรต่อวินาที
ง. 990 เมตรต่อวินาที

20. ชายสองคนมีมวลเท่ากัน นั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งในน้ำนิ่ง ถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายคนที่อยู่ท้านเรือ เรือนี้จะเคลื่อนที่อย่างไร
ก. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือ
ข. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือ
ค. เรือนี้จะอยู่นิ่ง
ง. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือแล้วกลับที่เดิม

ว้าว นี่หรือข้อสอบฟิสิกส์ ! ง่ายจัง เย้.....

9 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีเฉลยหรอครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น่านน่ะสิ มีเฉลยป่าวเนี่ยะ

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

5. เมื่อปลาอยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฎว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซยติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล


ปล่อยลูกบอลให้ตกลงมา เราต้องหาค่าความเร็วก่อน
จาก วี เท่ากับ สแคว์รูทสองจีเฮส

แล้วก็หาค่า วี ของลูกบอลที่เด่งขึ้นมา


จำไว้ว่า ค่าวีในแนวดิ่งขณะลูกบอลตกจะติดลบเสมอ
โมเมนตัม เท่ากับ 0.2คูณ(0.4 - -0.5)
โมเมนตัม เท่ากับ 0.9
เวลา 0.06 วินาที หา F
ผิดๆๆๆ
โมเมนตัม เท่ากับ 0.2คูณ(0.4 - -0.5)
ได้ 0.18
เวลา 0.06 วินาที หา F
ตอบ 30

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

ข้อ 1-4 ง่ายเกินไป

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

1. นักกีฬาเตะลูกฟุตบอลมวล 200 กรัม อัดกำแพงแล้วลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วเดิม ถ้าแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็น 40 นิวตัน ลูกบอลกระทบกำแพงอยู่นานเท่าใด
ก. 0.025 S


2. ก้อนหินมวล 2 Kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดจึงจะสามารถหยุดก้อนหินก้อนนี้ได้ในช่วงเวลา 5000 วินาที

ข. 2400 นิวตัน


3. ลูกฟุตบอลมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าผู้รักษาประตูให้มือรับลูกบอลให้หยุดนิ่ง ภายในเวลา 0.04 วินาที แรงเฉลี่ยที่มือกระทำต่อลูกบอลมีขนาดเท่าใด

ค. 500 N


4. หากปล่อยลูกบอลมวล 50 กรัม จากต่ำแหน่งที่สูง 1.25 เมตรจากพื้น พบว่าลูกบอลกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นสูง 0.8 เมตร ใหการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเท่าใด

ค. 0.90 kg m/s


5. เมื่อปลาอยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฎว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซยติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล

ข. 30 N

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

หก ควาย

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

‎6. มวล 5 กิโลกรัม อยู่ในสภาพหยุดนิ่ง ถูกกระทำด้วยแรงคงที่ 6 นิวตัน เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นแรงกระทำลดลงไปอย่างสม่ำเสมอจนเป็น 0 นิวตัน ในเวลา 3 วินาที ความเร็วของมวลก้อนนี้เมื่อแรงกระทำคือ 0 คือ
ค. 7.8 m/s

7. ลูกปืนมวล 3 กรัม มีความเร็ว 700 เมตร/วินาที วิ่งทะลุผ่านแท่งไม้มวล 600 กรัม เกิดการดลทำให้แท่งไม้มีความเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของลูกปืนหลังทะลุผ่าน
ค. 400 m/s

8. ยิงลูกปืนมวล 4 กรัม ด้วยความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ให้ทะลุผ่านแผ่มไม้มวล 800 กรัม ซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกยาว ทันทีที่ลูกปืนทะลุแผ่นไม้ แผ่นไม้มีความเร็ว 3 เมตร/วินาที ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็นเท่าใดก. 1.6 Ns

9. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กิโลกรัม กลิ้งเข้าชนแท่งไม้หนัก 4 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนพื้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของแท่งไม้กับพื้นเท่ากับ 0.2 กลังจากการชนแล้วลูกเหล็กหยุดนิ่งกับที่ แท่งไม้จะไถลไปได้ไกลเท่าไร
ข. 6.25 เมตร

10. ลูกปืนมวล 4 กรัม มีความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ยิงทะลุแผ่นไม้หนัก 800 กรัมที่ห้อยแขวนไว้ด้วยเชือกยาว หลังจากทะลุแผ่นไม้ ลูกปืนมีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จงหาว่าแท่งไม้จะแกว่งขึ้นสูงจากจุดหยุดนิ่งเท่าใด
ง. 0.60 m

บทเรียนฟิสิกส์ กล่าวว่า...

1. นักกีฬาเตะลูกฟุตบอลมวล 200 กรัม อัดกำแพงแล้วลูกบอลสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที ซึ่งเท่ากับอัตราเร็วเดิม ถ้าแรงที่กำแพงกระทำต่อลูกบอลเป็น 40 นิวตัน ลูกบอลกระทบกำแพงอยู่นานเท่าใด
ก. 0.025 S

2. ก้อนหินมวล 2 Kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใดจึงจะสามารถหยุดก้อนหินก้อนนี้ได้ในช่วงเวลา 5000 วินาที
ข. 2400 นิวตัน

3. ลูกฟุตบอลมวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าผู้รักษาประตูให้มือรับลูกบอลให้หยุดนิ่ง ภายในเวลา 0.04 วินาที แรงเฉลี่ยที่มือกระทำต่อลูกบอลมีขนาดเท่าใด
ค. 500 N


4. หากปล่อยลูกบอลมวล 50 กรัม จากต่ำแหน่งที่สูง 1.25 เมตรจากพื้น พบว่าลูกบอลกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นสูง 0.8 เมตร ใหการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเท่าใด
ค. 0.90 kg m/s


5. เมื่อปลาอยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฎว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่งวัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซยติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล
ข. 30 N


‎6. มวล 5 กิโลกรัม อยู่ในสภาพหยุดนิ่ง ถูกกระทำด้วยแรงคงที่ 6 นิวตัน เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากนั้นแรงกระทำลดลงไปอย่างสม่ำเสมอจนเป็น 0 นิวตัน ในเวลา 3 วินาที ความเร็วของมวลก้อนนี้เมื่อแรงกระทำคือ 0 คือ
ค. 7.8 m/s

7. ลูกปืนมวล 3 กรัม มีความเร็ว 700 เมตร/วินาที วิ่งทะลุผ่านแท่งไม้มวล 600 กรัม เกิดการดลทำให้แท่งไม้มีความเร็ว 2 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของลูกปืนหลังทะลุผ่าน
ค. 400 m/s

8. ยิงลูกปืนมวล 4 กรัม ด้วยความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ให้ทะลุผ่านแผ่มไม้มวล 800 กรัม ซึ่งแขวนไว้ด้วยเชือกยาว ทันทีที่ลูกปืนทะลุแผ่นไม้ แผ่นไม้มีความเร็ว 3 เมตร/วินาที ค่าการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกปืนเป็นเท่าใด
ก. 1.6 Ns

9. ลูกเหล็กทรงกลมมวล 1 กิโลกรัม กลิ้งเข้าชนแท่งไม้หนัก 4 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนพื้นด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของแท่งไม้กับพื้นเท่ากับ 0.2 กลังจากการชนแล้วลูกเหล็กหยุดนิ่งกับที่ แท่งไม้จะไถลไปได้ไกลเท่าไร
ข. 6.25 เมตร

10. ลูกปืนมวล 4 กรัม มีความเร็ว 1000 เมตร/วินาที ยิงทะลุแผ่นไม้หนัก 800 กรัมที่ห้อยแขวนไว้ด้วยเชือกยาว หลังจากทะลุแผ่นไม้ ลูกปืนมีความเร็ว 400 เมตร/วินาที จงหาว่าแท่งไม้จะแกว่งขึ้นสูงจากจุดหยุดนิ่งเท่าใด
ง. 0.60 m

mongkoladisai กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search