ความสำคัญของบรรยากาศ

บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกและตัวเราอยู่นี้นอกจากจะมีความสำคัญต่อมนุษย์เพราะใช้ในการหายใจแล้วบรรยากาศยังมี ความสำคัญ หรือมีหน้าที่อื่นอีกมากบรรยากาศทำหน้าที่เป็นโล่หรือเกราะป้องกันไม่ให้วัตถุฟากฟ้าตกลงมาถึงผิวโลกใน แต่ละวันจะมีเทห์วัตถุในอวกาศตกมายังโลกเป็นจำนวนมากขณะที่เทห์วัตถุเหล่านั้นผ่านเข้ามายังบรรยากาศจะเกิดการ
เสียด สีจนเทห์วัตถุนั้นลุกไหม้จนหมดก่อนถึงฟื้นโลกไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหรือถ้าเทห์วัตถุนั้นมีขนาดใหญ่ การลุกไหม้ก็จะช่วยลดขนาดของเทห์วัตถุลงเป็นการลดความรุนแรงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้การลุกไหม้ของเทห์วัตถุ เหล่านั้น จะเห็นได้ชัดในกลางคืนเดือนมืดจะเห็นเป็นทางสว่าง ชั่วเวลาสั้น ๆ เรียกว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้บรรยากาศทำ ให้เกิดปรากฎการณ์ ทางธรรมชาติหลายอย่างเช่น รุ้งพระอาทิตย์ทรงกลดปรากฎการณ์เหล่านี้เกิดจากการกระจายแสง ขาวในละออง ไอน้ำในอากาศ ทำให้ท้องฟ้ามีสีสันสวยงามถ้าปราศจากบรรยากาศ ท้องฟ้า ของโลกจะมืดมิดเป็นสีดำ เช่นเดียวกับท้องฟ้าของดวงจันทร์ บรรยากาศบริเวณล่างสุด ซึ่งมีชื่อเรียกว่า โทรโพสเฟียร์มีระดับความสูงจากพื้นโลก ประมาณ 8 ถึง 16 กิโลเมตร มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์เพราะในบรรยากาศมีปริมาณ ก๊าซออกซิเจนที่เพียงพอ ต่อการหายใจ แต่บรรยากาศชั้นสูงขึ้นไปมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอนอกจากนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีมากในบรรยา กาศชั้นล่างสุดนี้ยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของพืชในการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของมนุษย์และสัตว์ใน การสังเคราะห์ด้วยแสง พืชยัง คายก๊าซออกซิเจนออกมาอีกด้วยบรรยากาศยังทำหน้าที่สำคัญอีก 2 ประการซึ่งเราอาจ จะนึก ไม่ถึงแต่ปัจจุบันพบว่าหน้าที่ทั้งสองประการนี้กำลังถูกรบกวนจากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะกิจกรรม ทาด้านอุตสาหกรรมจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาวะแวดล้อมของโลกอย่างมากในอนาคตหน้าที่ดังกล่าว คืออะไรและมีผล กระทบต่อเราอย่างไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search