แบบทดสอบฟิสิกส์

งาน

 


1.จากรูปจงหางานในแนว AB  (เมื่อไม่คิดแรงเสียดทาน                   

     ก.120 จูล
   
ข.300 จูล
   
ค.320 จูล
   
ง.340 จูล
2.
วัตถุมวล 4 กิโลกรัมวางนิ่งบนพื้นระดับถูกดึงให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรงนาน 8 วินาที ความเร็วสุดท้ายเป็น 40 เมตร/วินาที งานที่เกิดขึ้นมีค่ากี่จูล
   
ก.3100
   
ข.3200
   
ค.3300
   
ง.3400
3.
จงหางานในการลากวัตถุ 40 กิโลกรัม ไปบนพื้นทีมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นเป็น 0.2 ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะ 5 เมตร สูง 4 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
   
ก.2800
   
ข.2600
   
ค.1600
   
ง.1000
4.
สมชายแบกวัตถุมวล 40 กิโลกรัมเดินไปตามพื้นเอียงยาว 5 เมตร สูง 4 เมตร เขาต้องทำงานกี่จูล
   
ก.360
   
ข.1600
   
ค.1800
   
ง.3600
5.
วิรัญชนาถือกระเป๋าหนัก 150 นิวตัน จากบ้านมายังโรงเรียนเป็นระยะทาง 500 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
   
ก.750
   
ข.650
   
ค.500
   
ง.0

 


Free TextEditor

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search