พลังงานจลน์

พลังงานจลน์
1.วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์เท่าใด
ก.50 จูล
ข.100 จูล
ค.125 จูล
ง.500 จูล
2.วัตถุมีความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์ 250 จูลมีมวลกี่กิโลกรัม?
ก.15
ข.20
ค.25
ง.30
3.ออกแรง 20 นิวตันในแนวระดับ ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนวราบที่มีแรงเสียดทาน มีการกระจัด 4 เมตรเ พลังงานจลน์วัตถุเปลี่ยนไปเท่าใด
ก.80
ข.40
ค.20
ง.0
4.ยิงปืนในแนวระดับกระสุนมีมวล 60 กรัม ด้วยความเร็ว 600 เมตร/วินาทีกระสุนฝังเข้าในเนื้อไม้ 24 เซนติเมตร จงหาแรงต้านของเนื้อไม้
ก.4x103 นิวตัน
ข.4.5x104 นิวตัน
ค.4.05x104 นิวตัน
ง.4.05x105 นิวตัน

ไม่มีความคิดเห็น:

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search