แบบทดสอบพลังงานศักย์โน้มถ่วง

1.มวล 1 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 5 เมตร มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงกี่จูล
ก.0.5
ข.5.0
ค.5.5
ง.50
2.วัตถุมวล 2 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 20 เมตร ถูกปล่อยตกลงสู่พื้น พลังงานศักย์โน้มถ่วงเมื่อผ่านไป 1 วินาทีหลังถูกปล่อยอิสระเป็นกี่จูล
ก.150
ข.200
ค.300
ง.350
3.วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม ปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่งได้ระยะทาง 1 เมตรพลังงานศักย์โน้มถ่วงเปลี่ยนไปกี่จูล
ก.4
ข.20
ค.40
ง.60
4.วัตถุมวล 4 กิโลกรัม อยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ถูกนำขึ้นไปตำแหน่งที่สูงจากพื้น 5 เมตร พลังงานศักย์โน้มถ่วงวัตถุเพิ่มขึ้นกี่จูล
ก.60
ข.80
ค.100
ง.120
5.โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งที่จุดสูงสุดปริมาณใดเป็นศูนย์
ก.แรง
ข.ความเร่ง
ค.พลังงานจลน์
ง.พลังงานศักย์

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเฉลยด้วยซิ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากดูเฉลยอะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search