แบบทดสอบเรื่องเสียง

แบบทดสอบเรื่องเสียง

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายในวงกลม

1. หลอดปลายปิดข้างหนึ่ง ณ ปลายข้างหนึ่งมีความถี่หลักมูล 140 Hz ความถี่ใดที่ไม่ทำให้เกิดการกำทอน
ก. 420 Hz ข. 700 Hz
ค. 140 Hz ง. 280 Hz

2. ในการทดลองเคาะส้อมเสียงแล้ววางเหนือหลอดแก้วบรรจุน้ำ ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังครั้งแรก เมื่ระดับน้ำอยู่ต่ำจากปากหลอด 5.0 cm ถ้าต้องการให้ได้ยินเสียงดังมากครั้งที่สอง จะต้องลดระดับน้ำลงไปอีกเท่าใด
ก. 10.0 cm ข. 20.0 cm
ค. 5.0 cm ง. 15.0 cm

3. ท่อเปิด X และท่อปิด Y ดังรูป ถ้าให้เสียงความถี่เดียวกันเข้าไปในท่อ จนได้โอเวอร์โทนที่ 1 ทั้งสองท่อ จงหาความยาวท่อ X : Y

ก. 3 : 2 ข. 5 : 4
ค. 2 : 1 ง. 4 : 3

4. กระบอกตวงสูง 100 cm ตั้งไว้บนโต๊ะ จะรินน้ำลงไในกระบอกตวงได้สูงที่สุดเท่าใด จึงจะทำให้เกิดการกำทอนกับเสียงความถี่ 200 Hz ที่ปากหลอด ถ้าขณะนั้นความเร็วเสียงในอากาศเป็น 340 m/s
ก. 58 cm ข. 69 cm
ค. 46 cm ง. 82 cm

5. หลอดปลายเปิด มีความถี่หลักมูล 300 Hz ความถี่ใดที่จะทำให้เกิดการกำทอนครั้งต่อไป
ก. 900,1500,2100 Hz ข. 600,900,1200 Hz
ค. 450,600,750 Hz ง. 400,500,600 Hz

6. จงหาความเข้มของเสียงวิทยุ เมื่อวิทยุอยู่ห่างจากผู้ฟัง 1.5 เมตร ถ้ากำลังเสียงของวิทยุเป็น 10 วัตต์
ก. 0.66 วัตต์ / ตารางเมตร ข. 0.33 วัตต์ / ตารางเมตร
ค. 15.0 วัตต์ / ตารางเมตร ง. 0.90 วัตต์ / ตารางเมตร


7. ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้น 340 m / s เสียงแตรรถยนต์ความถี่ 90 Hz ดังขึ้นก่อนที่รถยนต์จะออกจากซอย คนอยู่บนทางเท้าข้างปากซอย ได้ยินเสียงแตรชัดเจน จงหาความกว้างของซอย
ก. 3.8 m ข. 2.8 m
ค. 3.4 m ง. 4.0 m

8. เมื่อเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลาต่างกัน 2 วินาที จงหาว่าตำแหน่งที่เกิดฟ้าแลบอยู่ไกลออกไปเท่าใด
ก. 1544 m ข. 672 m
ค. 338 m ง. 336 m

9. จงหาระดับความเข้มของเสียงที่จุดๆหนึ่งที่มีความเข้มของเสียงเป็น 10 วัตต์ต่อตารางเมตร
ก. 70 dB ข. 80 dB
ค. 40 dB ง. 60 dB

10. ถ้าให้เสียงเคลื่อนที่ผ่านท่อเหล็กซึ่งยาว 1200 เมตร โดยเสียงมีเวลาผ่านเหล็กกับการเคลื่อนที่ในอากาศต่างกัน 3 วินาที ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเป็น 340m / s จงหาความเร็วเสียงในท่อเหล็ก
ก. 2267 m / s ข. 1134 m / s
ค. 1020 m / s ง. 3600 m / s

4 ความคิดเห็น:

pattana กล่าวว่า...

โจทย์ ดูแปลกๆหลายข้อน่ะครับ เช่น ข้อ9 10 วัตต์ต่อตารางเมตร
คำนาณแล้ว ได้ 130dB หูแตกน่ะครับ

ปล. ถ้าผิดก็ขออภัยด้วย งง...จริงๆน่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เยี่ยมๆๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอเฉลยข้อ 10 หน่อยค่ะ งง

kittiya prawang กล่าวว่า...

ข้อ 10 ได้ระดับความเข้มเสียง 130 dB คอนเฟิมค่ะ

ค้นหาบทเรียนฟิสิกส์

Custom Search